Azerbaýjanyň umumy eksportynda Türkmenistanyň paýy artdy

Azerbaýjanyň umumy eksportynda Türkmenistanyň paýy artdy

Azerbaýjanyň önümleriniň Türkmenistana eksporty şu ýylyň ilkinji alty aýynda 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17,9 göterim azaldy. Bu barada Azerbaýjanyň Döwlet gümrük gullugynyň statistik maglumatlaryna esaslanyp, Trend habar berýär.

Maglumatlara görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda azerbaýjan önümleriniň Türkmenistana eksporty 9,5 million dollar boldy, geçen ýylyň degişli döwründe bolsa bu görkeziji 11,2 million dollar bolupdy. Azerbaýjanyň umumy eksportynda Türkmenistanyň paýy 0,11 göterimden 0,12 göterime çenli ýokarlandy.
Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky daşary söwda amallary 58,634 million ABŞ dollaryna barabar boldy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,8 göterim pesdir.
Indi Türkmenistandan Azerbaýjana önümleriň importy hakynda: bu babatda görkezijiler 8,3 göterim azaltmak bilen, 49.087 million dollara barabar boldy. Azerbaýjanyň umumy importynda Türkmenistanyň paýy umumy mukdaryň 0,76 göteriminden 0.98 göterimine çenli ýokarlandy.
Hasabat döwründe iki ýurduň daşary söwda dolanyşygynyň balansy otrisatel bolup, 39.540 million dollar boldy.

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Azerbaýjanyň daşary söwda dolanyşygy 12,67 milliard dollar boldy, bu 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 34,1 göterim azdyr. Daşary söwda dolanyşygynyň balansy ýyllyk esasda 10 göterim azaldy we 2,69 milliard dollara barabar boldy.