Türkmenistanda metjitler 31-nji awgusta çenli ýapyk bolar

Türkmenistanda metjitler 31-nji awgusta çenli ýapyk bolar

Ýurtda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça Döwlet meýilnamasynyň çäginde, zyýansyzlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanda metjitler we zyýarat edilýän ýerler wagtlaýyn ýapylypdy.

Türkmenistanyň Müftüliginiň buýrugyna laýyklykda, zyýansyzlandyryş işleri 31-nji awgusta çenli dowam eder. Bu barada Müftüligiň administrasiýasy habar berýär.