Millionlarça VPN ulanyjylaryň maglumatlary Internet toruna ýaýrady

Millionlarça VPN ulanyjylaryň maglumatlary Internet toruna ýaýrady

VPN hyzmatlaryndan peýdalanýan 20 milliondan gowrak ulanyjynyň maglumatlary Internet torunda peýda boldy we köpçülige elýeterli boldy. Bu barada vpnMentor guramasynyň gözleg toparynyň web sahypasynda habar berildi diýip, lenta.ru ýetirýär.

Maglumatlaryň UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN we Rabbit VPN programmalarynyň ulanyjylaryna degişlidigi anyklanyldy. Kiber jenaýatçylar internetde VPN ulanyjylarynyň e-poçta salgylaryny, tekst görnüşindäki parollaryny, IP we ýaşaýyş-öý salgylaryny ýerleşdirdiler. Olaryň arasynda ulanyjylaryň telefonlarynyň modelleri hakyndaky we beýleki şahsy maglumatlary-da bar. Bu maglumatlaryň umumy göwrümi jemi 1,2 terabaýta barabardyr.

Ýadymyzda bolsa, iýun aýynyň ahyrynda “Telegram” habarlaşmasynyň birnäçe million ulanyjysynyň maglumatlary şeýle ýol bilen köpçülige ýaýrapdy. Ulanyjylaryň telefon belgilerini bilmäge mümkinçilik berýän, takmynan, 900 MB ýer tutýan bu baza darknetiň forumlarynyň biri bolup çykypdy.