Türkmenistanda ÝOM-lara giriş möwsümi 21-nji awgusta çenli uzaldyldy

Türkmenistanda ÝOM-lara giriş möwsümi 21-nji awgusta çenli uzaldyldy

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul ediş möwsüminiň möhleti 21-nji awgusta çenli uzaldyldy. Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

Ýatladyp geçsek, mundan öň, 6-njy iýuldan 15-nji awgust aralygynda kabul ediş möwsümi yglan edilipdi. Şeýle hem giriş synaglary ýokary okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerlerinde geçirilmelidi.
Täze kabul edilen resminama laýyklykda, giriş möwsümi 21-nji awgusta çenli tamamlanmaly, giriş synaglary bolsa welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçiriler.