“Stenli” kubogynyň saýlama oýunlary 1-nji awgustda başlar

“Stenli” kubogynyň saýlama oýunlary 1-nji awgustda başlar

“Stenli" kubogynyň saýlama oýunlary 1-nji awgustda Torontoda başlar. Bu barada NHL ýaryş senenamasy hem çap edilen resmi web sahypasynda habar berdi. Ýaryş, Aşgabat wagty bilen, sagat 21:00-da "Reýnjers" bilen "Karolinanyň" arasyndaky duşuşyk bilen açylar.

Şol gün ýene 4 oýun: "Çikago - Edmonton", "Florida" - "Aýlenders", "Monreal" - "Pittsburg", şeýle hem "Winnipeg" - "Kalgari" duşuşyklary meýilleşdirilýär.
Oýunlar her tapgyrda üç ýeňşe çenli yzly-yzyna iki gün dowam eder. Bular ikinji we üçünji, üçünji we dördünji ýa-da dördünji we bäşinji (eger zerur bolsa) oýunlar bolar. Şeýle hem 28-nji iýuldan başlap, her topar bir gözegçilik duşuşygyny geçirer. Şol gün - üç oýun, 29-njy iýulda - alty oýun, 30-njy iýulda bolsa ýene üç oýun geçiriler.
“Stenli kubogy - 2020” saýlama ýaryşyna 16 topar gatnaşar. Olardan sekiz ýeňiji pleý-off oýunlaryna ýollanma alar.
Şeýle hem, saýlama tapgyra her konferensiýanyň iň gowy dört topary gatnaşar, olar aýlaw ýaryşda kesgitlener. Bu dört topar ýaryşa 2-nji awgustda başlar we hersiniň öýünde iki oýun geçiriler.
Ýeri gelende bellesek, Gündogar konferensiýasynyň 12 topary Torontodaky “Scotiabank Arena”-da, 12 sany Günbatar konferensiýa topary Edmontondaky “Rogers Place”-da oýnar.