Sport boýunça Arbitraž Kazyýeti «Mançester Sitä» ýewrokuboklara gatnaşmaga rugsat berdi

Sport boýunça Arbitraž Kazyýeti «Mançester Sitä» ýewrokuboklara gatnaşmaga rugsat berdi

Sport boýunça Arbitraž Kazyýeti «Mançester Sitiniň» ýüz tutmasyny kabul etdi we topara ýewrokuboklara gatnaşmaga rugsat berdi. Bu barada Euronews habar berýär.
Iňlis kluby fewral aýynda feýr-pleý düzgünini bozandygy üçin “şäherlileri” Ýewropa ýaryşlaryndan iki möwsümlik çetleşdiren UEFA-nyň kararyna garşy çykdy. "Mançester Siti" UEFA-nyň soňky kararyny makullaýar we onda klubuň eýeleýän ornunyň hem-de biziň ýetiren subutnamalarymyzyň ykraryny görýär. Klub komissiýanyň agzalaryna eden tagallalary we amallary dogry alyp barandyklary üçin sag bolsun aýdýar" – diýip, “şäherlileriň” resmi beýanatynda aýdylýar.
Sport boýunça Arbitraž Kazyýetiniň (CAS) karary bilen “Mançester Siti” Çempionlar ligasynyň 2020/2021 möwsümine gatnaşyp biler, sebäbi häzirki wagtda topar Angliýanyň premýer-ligasynda ikinji orny eýeleýär. Ýeri gelende bellesek, premýer-ligada üçünji orunda barýan Çelsi bilen “Şäherlileriň” arasynda 12 utuk tapawut bar.