Türkmenistan we Russiýa birža hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça pikir alyşdy

Türkmenistan we Russiýa birža hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça pikir alyşdy

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda «Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport kuwwaty we importa bolan islegleri hem-de birža işinde hyzmatdaşlygyň geljegi» atly mowzuk boýunça iş maslahaty geçirildi. Wideomaslahat görnüşinde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň hem-de Döwlet haryt-çig mal biržasynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy.
Russiýa ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynda eksport we import ugurlary boýunça öňdäki orunlary eýeleýär. Russiýaly hyzmatdaşlar Türkmenistanda öndürilýän önümlere, şol sanda dünýä boýunça ýokary hilli önümler bilen mynasyp bäsleşýän dokma senagatynyň önümlerine uly gyzyklanma bildirýärler.
Bellenilişi ýaly, bu pudak Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýurdumyzyň eksport ugurly pudaklarynyň hatarynda kesgitlenildi. Munuň şeýle bolmagyna ýurdumyzda eksport-import amallaryny kadalaşdyrýan esasy edaranyň wezipesini ýerine ýetirýän Döwlet haryt-çig mal biržasy hem ýardam edýär.