UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

  • 11.06.2024 11:29
  • 11633
UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy.

Serial UFC-niň prezidenti Dana Uaýtyň we onuň toparynyň işini görkezýär, promouşeniň döredilişi, şeýle-de MMA legendalarynyň durmuşy we karýerasy barada gürrüň berýär.
Birinji bölümde UFC-niň ýolbaşçylygynyň iş prosesi görkezilýär, soňky bölümler bolsa öňki we häzirki çempionlaryň wakalaryna ünsi jemleýär.
Hususan-da, tomaşaçylar dört ýyl mundan ozal karýerasyny tamamlan Habib Nurmagomedowyň promouşene nähili täsir ýetirmegi dowam etdirýändigini görerler.
Serialyň ýene bir gahrymany köpler tarapyndan taryhda MMA-nyň iň beýik söweşijisi hasaplanýan Jon Jonsdyr. Ol oktagonyň içindäki zehini we ondan daşary garaşylmadyk hereketleri bilen bellidir. Ol üçýyllyk arakesmeden soň oktagona dolanyp, täze agramda Siril Gan bilen duşuşýar. Ilkinji söweşinde Jons hemişekisi ýaly ussatlygyny görkezip, bary-ýogy iki minutda ýeňiş gazanýar.
Serial söweşden öň şikes alýan iň meşhur zenan söweşijileriň biri Amanda Nunýes barada hem gürrüň berýär. Mundan başga-da, serialda Şon O’Melli (iň ýeňil agramda UFC-niň çempiony) we Israel Adesanýa (öňki çempion) ýaly ýaş we harizmatik ýyldyzlaryň hem wakalary hödürlenýär.


14.06.2024 22:26
21602

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...

14.06.2024 16:33
25777

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

10.06.2024 15:11
21771

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...

02.06.2024 21:55
23812

Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça 100 müň dollar bonus alar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýeňil agramda çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça agşamyň iň gowy söweşi we agşamyň iň gowy çykyşy üçin bonus alar. Bu barada guramanyň X sosial ulgamyndaky...