Aşgabatda Mary-Tejen-Aşgabat welosiped marafony tamamlandy

  • 03.06.2024 13:32
  • 13022
Aşgabatda Mary-Tejen-Aşgabat welosiped marafony tamamlandy

Şu gün — 3-nji iýunda Aşgabatda Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça guralan welosiped marafony tamamlandy.

Marafon 31-nji maýda Mary şäherinden badalga aldy. Onuň uzynlygy 335 kilometre barabar boldy.
Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginden 60-a golaý türgen gatnaşdy. Bu ýörişe gatnaşyjylaryň hatarynda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň welosipedçileri hem bar.
Welosiped marafonyna gatnaşyjylar Aşgabatdaky «Welosiped» binasyna geldiler. Bu ýerde bellenen menzil bilen welosipedçiler Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda paýtagtymyzda geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe goşuldylar.
Ýeri gelende bellesek, 3-nji iýunda Watanymyzda Bütindünýä welosiped güni giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk 2018-nji ýylyň aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edildi.


17.06.2024 22:49
8572

Türkmenistanly karateçiler Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatynda 4 altyn, 3 kümüş hem-de 2 bürünç medallaryna eýe boldular. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar...

14.06.2024 16:48
10278

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
16376

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14669

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...