Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça 100 müň dollar bonus alar

  • 02.06.2024 21:55
  • 24138
Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça 100 müň dollar bonus alar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýeňil agramda çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça agşamyň iň gowy söweşi we agşamyň iň gowy çykyşy üçin bonus alar. Bu barada guramanyň X sosial ulgamyndaky resmi sahypasynda habar berilýär.

Mahaçew bilen Porýeniň arasyndaky söweş Nýuark şäherinde (Nýu-Jersi ştaty, ABŞ) geçirildi we 32 ýaşly russiýalynyň bäşinji raundda demikdiriji usul arkaly ýeňmegi bilen tamamlandy. Her bonusyň mukdary 50 müň dollara barabar.
Şeýle-de, agşamyň çykyşy üçin bonusy amerikaly Kewin Holland alar, ol orta agramda geçirilen söweşde polşaly Mihal Olekseýçuky birinji raundda demikdiriji usul bilen ýeňdi.
Mahaçew agram derejesine garamazdan (P4P) UFC-niň reýtinginde birinji orny eýeleýär. Onuň hasabynda 26 ýeňiş bilen bir ýeňliş bar.


22.06.2024 19:08
22963

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

22.06.2024 09:28
30013

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
31597

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

14.06.2024 22:26
27084

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...