Mahaçew – Porýe: ýeňil agramda UFC-niň çempionlyk tutluşygyny haçan we nirde görüp bolar

  • 31.05.2024 12:25
  • 21266
Mahaçew – Porýe: ýeňil agramda UFC-niň çempionlyk tutluşygyny haçan we nirde görüp bolar

2-nji iýunda UFC 302 ýaryşynyň çäklerinde ýeňil agramda promouşeniň çempiony Islam Mahaçew (Russiýa) çempionlyga dalaşgär Dastin Porýe (ABŞ) garşy titul goragyny geçirer.

Bu tutluşyk Nýuarkada (ABŞ) geçiriljek ýaryşyň esasy söweşi bolar. Ol Aşgabat wagty bilen 7:00-da başlanar.
Ýaryşyň söweşlerini «Матч! Боец» we «Матч ТВ» teleýaýlymlarynda, şeýle hem UFC Fight Pass platformasynda görüp bolar.
Mahaçewiň hasabynda MMA-da 25 ýeňiş we 1 ýeňliş bar. Islam üçin bu tutluşykda çempionlyk guşagyny üçünji gezek gorar.
Porýeniň hasabynda 30 ýeňiş we 8 ýeňliş bar, 1 tutluşyk geçirilmedik diýlip yglan edildi. Dastin Porýe ýeňil agram kategoriýasyndaky reýtingde dördünji ýerde ýerleşýär.


şu gün 16:33
6996

Çimaýew hassahana ýerleşdirildi. Ol Saud Arabystanyndaky söweşi sypdyrar

UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň 22-nji iýunda geçiriljek ýaryşda awstraliýaly Robert Uittaker bilen söweşden aýrylýandygyny aýtdy. Munuň sebäbi söweşijiniň kesel sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi...

11.06.2024 11:29
11178

UFC-niň 30 ýyllygy mynasybetli esasy MMA ýyldyzlary barada “UFC imperiýasy” serialy çykdy

UFC promouşeniniň 30 ýyllygy mynasybetli tomaşaçylara söweş dünýäsiniň perde aňyrsyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän “UFC imperiýasy” (Fight Inc: Inside the UFC) ady bilen dokumental serial çykdy. Serial UFC-niň...

10.06.2024 15:11
20648

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...

02.06.2024 21:55
23455

Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça 100 müň dollar bonus alar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýeňil agramda çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynyň jemi boýunça agşamyň iň gowy söweşi we agşamyň iň gowy çykyşy üçin bonus alar. Bu barada guramanyň X sosial ulgamyndaky...