«Olimpiakos» 116-njy minutda gol geçirip, Konferensiýalar ligasynda ýeňiş gazandy

  • 30.05.2024 19:19
  • 6135
«Olimpiakos» 116-njy minutda gol geçirip, Konferensiýalar ligasynda ýeňiş gazandy

"Olimpiakos" grek kluby final duşuşygynda goşmaça wagtda "Fiorentinany" 1:0 hasabynda utup, Konferensiýalar ligasynyň ýeňijisi boldy.

Duşuşyk Afinyda "OPAP Arena" stadionynda geçdi. Oýnuň esasy wagtynda gol geçirilmedi, 116-njy minutda "Olimpiakosyň" hüjümçisi Aýub El-Kaabi Santýago Esseniň geçiren pasyndan ýeňiş goluny geçirdi.
"Olimpiakos" üçin bu ýewrokuboklarda ilkinji ýeňşidir. Mundan öň, grek klublary ýeke gezek hem Ýewropa kuboklarynda ýeňiş gazanyp görmändirler. "Fiorentina" eýýäm yzly-yzyna ikinji gezek Konferensiýalar ligasynyň finalynda utuldy.
Belläp geçsek, "Olimpiakos" ýarym finalda "Aston Willadan", "Fiorentina" bolsa "Brýuggeden" üstün çykdy.


düýn 18:42
5309

FIFA milli ýygyndylaryň reýtingini täzeledi

Halkara Futbol federasiýasy (FIFA) milli toparlaryň täzelen reýtingini hödürledi. Ilkinji onlukda iki üýtgeşme bolup geçdi. Braziliýa Angliýadan öňe geçip, dördünji orna çykdy, Italiýa bolsa dokuzynjy orny Horwatiýa...

düýn 12:05
6323

Gurban Berdiýew «Dagystanyň at gazanan tälimçisi» adyna eýe boldy

Mahaçkalanyň "Dinamo" futbol klubunyň öňki baş tälimçisi, häzirki wagtda bolsa prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi boldy. Bu barada RIA Nowosti sebitiň ýolbaşçysynyň...

düýn 11:43
2841

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA U-20 çempionatyna gatnaşar

5-12-nji iýul aralygynda Gyrgyzystanda 20 ýaşa çenli ýaşlar toparlarynyň arasynda Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň (CAFA) çempionaty geçiriler. Duşuşyklar Jalal-Abad şäherinde "Kurmanbek" stadionynda geçiriler...

düýn 11:07
5321

Ýewro-2024: Albaniýa Horwatiýa bilen deňme-deň oýnady, Germaniýa pleý-off tapgyryna çykdy

Ýewro -2024-de toparlaýyn tapgyryň ikinji oýunlary başlandy. B toparda Gamburg şäherinde Albaniýa Horwatiýa bilen duşuşdy. Albaniýalylary oýnuň başynda ýene-de çalt gol geçirmegi başardylar. 11-nji minutda Kazim...