Çehiýanyň milli ýygyndysy 14 ýylda ilkinji gezek hokkeý boýunça dünýä çempiony boldy

  • 27.05.2024 16:36
  • 5714
Çehiýanyň milli ýygyndysy 14 ýylda ilkinji gezek hokkeý boýunça dünýä çempiony boldy

26-njy maýda Pragadaky “O2 Arenada” 2024-nji ýylyň hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň final oýny tamamlandy we onda Çehiýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýanyň toparyny 2:0 hasabynda utdy.

Çehiýalylar üçin bu soňky 14 ýylda ilkinji altyn medal boldy diýip, “Çempionat” ýazýar.
Ýaryşyň ýer eýelerine ýeňşi üçünji tapgyryň ortalarynda hüjümçi Dawid Pastrnýakyň takyk urgusy, şeýle-de duşuşygyň ahyrynda Dawid Kempfyň boş derwezä geçiren goly getirdi.
DÇ-2024-de bürünç medaly üçünji ýer ugrundaky oýunda Kanadanyň toparyny utan Şwesiýanyň milli ýygyndysy aldy.
Dünýä çempionaty 10-njy maýdan 26-njy maý aralygynda Çehiýanyň Praga we Ostrawa şäherlerinde geçirildi.
Indiki dünýä çempionaty hasap boýunça 88-nji bolup, 2025-nji ýylda Şwesiýada we Daniýada geçiriler.


22.04.2024 07:37
15924

Türkmenistanyň Prezidenti "Galkan" hokkeý klubunyň tälimçilerine we türgenlerine hormatly atlary dakdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda geçirilen hokkeý boýunça halkara ýaryşda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orny eýelän hem-de ýokary netijeleri gazanan türgenlere...

22.04.2024 07:25
13045

Hokkeý ýaryşyna gatnaşan toparlaryň kapitanlary Türkmenistanyň Prezidentini gutladylar

2024-nji ýylyň 15 — 20-nji apreli aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilen hokkeý boýunça halkara ýaryşyna gatnaşan klublaryň kapitanlary ýaryşyň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentine tüýs...

21.04.2024 10:52
11548

“Galkan” Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşda altyn medala mynasyp boldy

20-nji aprelde Aşgabadyň sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryş tamamlandy, baş baýragy Türkmenistanyň “Galkan” kluby aldy. Final oýnunda Türkmenistan IIM-iň hokkeý kluby...

19.04.2024 11:51
7672

“Galkan” kluby hokkeý boýunça halkara ýaryşyň finalyna çykdy

Türkmenistanyň “Galkan” klubunyň hokkeýçileri şu günler Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynda “A” toparçada möhletinden ir ýeňiş gazanyp, ýaryşyň finalyna çykdylar. Toparlaýyn tapgyryň jemleýji oýnunda...