Apple iPhone-da bozulan suratlaryň açylmagyna sebäp bolýan näsazlygy düzetdi

  • 27.05.2024 15:55
  • 3701
Apple iPhone-da bozulan suratlaryň açylmagyna sebäp bolýan näsazlygy düzetdi

iPhone-yň eýeleriniň köpüsi ýakymsyz duýdansyzlyk bilen ýüzbe-ýüz boldular: maý aýynyň ortalarynda çykan iOS 17.5 täzelenmesinden soň, enjamda bireýýäm bozulan suratlar “açylyp” ugrady. Bu barada “Rambler”  habar berýär.

Kompaniýa bozulan suratlaryň öz-özünden açylmagy bilen baglanyşykly ýalňyşlygy maglumatlar bazasyna zeper ýetmeginden döreýän "seýrek mesele" diýip düşündirdi. Meseläniň gyzykly ýeri, enjamlarda köplenç diňe bozulan suratlar açylmak bilen çäklenmän, eýsem şahsy häsiýetli suratlaryň peýda bolmagydy.
Apple edilen şikaýatlara derrew iOS 17.5.1 täzelenmesinde düzediş çykardy. Käbir maglumatlara görä, iPadOS hem düzediş aldy - bu näsazlyk planşetlerde hem köpeldi.


12.06.2024 15:06
8307

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1137

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...

11.06.2024 14:41
7125

iOS 18 hödürlendi: nähili üýtgeşmeler bar?

10-njy iýunda Apple-iň işläp düzüjiler üçin esasy tomusky konferensiýasy – Worldwide Developers Conference (WWDC) başlady. Onda kompaniýa iPhone üçin iş stolunyň sazlanmagyna we programmalaryň işine möhüm üýtgeşmeleri...

11.06.2024 07:10
2943

Apple kepillik düzgünlerini üýtgedýär: iPhone-daky we Apple Watch-däki mikrojaýryklary bejermek tölegli boldy

iPhone-nyň we Apple Watch-yň ekranlaryndaky mikrojaýryklary bejermek işi indi Apple-iň standart kepilliginiň hasabyna abatlanmaz diýip, IXBT habar berýär. Mundan öň Apple onda başga bir zeper bolmasa-da, enjamyň...