Aleksandr Usik absolýut dünýä çempiony adyny ýitirer

  • 21.05.2024 12:24
  • 18821
Aleksandr Usik absolýut dünýä çempiony adyny ýitirer

Professional boksda birbada birnäçe abraýly gurama bolup, olaryň her biri öz dünýä çempiony guşagyny berýär. Haçan-da boksçy ähli möhüm wersiýalar boýunça çempion bolanda, ol absolýut diýlip atlandyrylýar.

Ýakynda Er-Riýadda (Saud Arabystany) geçirilen söweşde britaniýaly Taýson Fýurini ýeňip, ukrainaly Aleksandr Usik 1999-njy ýyldan bäri super agyr agramda ilkinji absolýut dünýä çempiony boldy. Usik Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA), Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) we Halkara boks federasiýasynyň (IBF) wersiýalary boýunça dünýä çempiony titullaryny gorady hem-de Fýurä degişli bolan Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) guşagyny  aldy.
Indi 1-nji iýunda ukrainaly IBF guşagyndan, şonuň bilen birlikde absolýut çempion adyndan mahrum bolar diýip, insaýder Maýkl Benson belleýär. Muny Daily Mail neşiri tassyklaýar.
Usik guşagy gorap bilmez, sebäbi Taýson Fýuri bilen rewanşa taýýarlanar. Şonuň üçin 1-nji iýunda IBF tituly üçin Filipp Hrgowiç we Daniel Dýubua göreşer. Bensonyň maglumatlaryna görä, Entoni Joşua titul söweşini geçirmek üçin eýýäm Hrgowiç – Dýubua söweşiniň ýeňijisine çagyryş etmäge taýýarlanýar.
Ýeri gelende bellesek, bu ýagdaý köp sanly boks wekilleriniň nägileligine sebäp boldy.


10.06.2024 20:54
9454

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
24342

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18534

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8351

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...