Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

  • 18.05.2024 01:11
  • 18850
Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

17-nji maýda Aşgabatda Köpetdagyň eteginde bina edilen Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumy ulanmaga berildi. Seýilgähiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Açylyş dabarasyna Türkmenistanyň ýolbaşçylar düzümi bilen birlikde, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilen halkara maslahatyna gatnaşmaga gelen daşary ýurt wekiliýetleri hem gatnaşdy.
Dabarada Prezident Serdar Berdimuhamedow çykyş etdi.
Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi bar. Şeýle hem bu seýilgähde dünýäniň dostlukly ýurtlarynyň meşhur ýazyjy-şahyrlarynyň 24-siniň heýkelleri oturdyldy.

Olaryň arasynda Ermenistandan Saýat Nowanyň, Belarusdan Ýanka Kupalanyň, Hytaýdan Du Funyň, Fransiýadan Onore de Balzagyň, Gruziýadan Şota Rustaweliniň, Germaniýadan Iogann Wolfgang fon Gýoteniň, Hindistandan Rabindranat Tagoryň, Ýaponiýadan Ýasunari Kawabatanyň, Malaýziýadan Raja Ali Hajynyň, Rumyniýadan Mihai Emineskunyň, Täjigistandan Saýido Nasafiniň, Beýik Britaniýadan Wilýam Şekspiriň, Wengriýadan Şandor Petefiniň, Eýrandan Hafyz Şirazynyň, Italiýanyň Dante Aligýeriniň, Gazagystandan Kurmangazy Sagyrbaýulynyň, Gyrgyzystandan Çingiz Aýtmatowyň, Polşadan Adam Miskewiçiň, Russiýadan Fýodor Dostoýewskiniň, Ispaniýadan Huan Ramos Himenesiň, Türkiýeden Ýunus Emreniň, Ukrainadan Hrihoriý Skoworodanyň, ABŞ-dan LAngston Hýuzyň we Özbegistandan Alyşir Nowaýiniň heýkelleri oturdyldy.
Açylyş dabarasynyň çäklerinde edebi-çeper kompozisiýalaryň görkezilişini hem-de teatr artistleriniň, medeniýet işgärleriniň, sungat ussatlarynyň dürli çykyşlary guraldy.
Magtymguly Pyragynyň ýadygärlige gül goýmak çäresi geçirildi. Şeýle hem yşyklaryň we dronlaryň üsti bilen şekilleriň görkezilişi guraldy.
Açyk asmana dronlar bilen “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy”, “Arkadaga şöhrat” we “Arkadagly Gahryman Serdara şöhrat” ýazgylary peýda boldy.
Açylyş dabarasynyň ahyrynda baýramçylyk feýerwerki asmany ýagtylandyrdy.


şu gün 12:16
1122

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
3999

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5495

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
22081

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...