“Mortal Kombat 2” filmi 2025-nji ýylyň oktýabrynda çykar

  • 16.05.2024 14:21
  • 9867
“Mortal Kombat 2” filmi 2025-nji ýylyň oktýabrynda çykar

“Variety” neşiriniň maglumatlaryna görä, “Mortal Kombat 2” filmi 2025-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda prokata çykar. Filmiň režissýory hökmünde 2021-nji ýylda çykan birinji bölümi surata düşüren Saýmon Makkuoýd çykyş eder diýip, “Çempionat” portaly habar berýär.

“Mortal Kombat 2” birinji bölümiň wakasyny dowam etdirer. Esasy gahrymanlar gaýdyp geler, şeýle-de täze gahrymanlar peýda bolar. Ekşen-aktýor we söweşiji Jonni Keýjiň keşbini “Ýigitler” (Пацаны) serialynyň ýyldyzy Karl Urban ýerine ýetirer. Adelin Rudolf şa gyzy Kitana hökmünde çykyş eder, Tati Gabriel bolsa Jeýdiň keşbini janlandyrar.
Filmiň birinji bölümi tankytçylar we tomaşaçylar tarapyndan dürlüçe garşylandy. Köp adamlar kartinanyň tempini we baş keşpleri ýerine ýetiren aktýorlary gowy gördüler.
Ikinji bölümiň sýužeti barada heniz jikme-jik maglumat ýok.


düýn 16:34
3783

Li Jon-je “Kalmar oýnunyň” ikinji möwsüminiň çykjak senesini aýtdy

Günorta Koreýanyň “Kalmar oýny” serialynyň täze epizodlarynyň premýerasy 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Netflix striming hyzmatynda bolar. Ikinji möwsümiň çykjak senesini filmiň ýyldyzy Li Jon-je aýtdy. “Ikinji möwsüm...

düýn 07:29
8998

“Ýoldaky jaý”: UFC-niň öňki söweşijisiniň başdan geçirmeleri dowam eder

Amazon Prime Video hyzmaty “Ýoldaky jaý” filminiň dowamynyň üstünde işleýändigini resmi taýdan mälim etdi. 2023-nji ýylyň remeýkinde baş keşbi ýerine ýetiren Jeýk Jillenhol hem Elwud Daltonyň obrazyna gaýdyp geler...

14.05.2024 15:35
3616

“Truman şüweleňi” we “Öli şahyrlaryň jemgyýeti” filmleriniň döredijisi abraýly “Altyn ýolbars” baýragyny alar

Awstraliýaly režissýor Piter Uir 81-nji Wenesiýa film festiwalynda abraýly “Altyn ýolbars” baýragyny alar. Bu barada abraýly film festiwalynyň resmi web sahypasyna salgylanýan Variety habar berýär. Kinematografiýa...

14.05.2024 12:16
9752

“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” filmi prokadynyň ilkinji uik-endinde 129 million dollar gazandy

“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” («Планета обезьян: Новое царство»)  filmi ABŞ-da ilkinji dynç günleriniň dowamynda 56,5 million dollar gazanyp, uly üstünlik bilen prokada başlady. Bu franşizanyň taryhynda...