UFC Makgregoryň söweşi üçin petek satuwyndan rekord $20 mln gazandy

  • 13.05.2024 12:57
  • 25583
UFC Makgregoryň söweşi üçin petek satuwyndan rekord $20 mln gazandy

UFC 303 ýaryşynda geçiriljek Makgregor bilen Çendleriň arasyndaky söweş üçin petek satuwy promouşeniň rekordyny täzeledi. Bu barada UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, petekler liga 20 mln dollardan gowrak girdeji getirdi diýip, “Sport-Ekspress” belleýär.

Bu mukdar 2016-njy ýylda UFC 205-de goýlan öňki rekordy täzeleýär, şonda Makgregor Eddi Alwares bilen söweşipdi. Petek satuwyndan girdeji bolsa 17,7 mln dollar boldy.
Makgregor üçýyllyk arakesmeden soň oktagona gaýdyp geler. Ol 29-njy iýunda Las-Wegasda UFC 303-üň çäklerinde amerikaly Çendler bilen söweşer.
Soňky gezek Makgregor 2021-nji ýylda söweşip, Dastin Porýeden ýeňildi. 2014-nji ýylda Makgregor Porýeden üstün çykypdy, ýöne 2021-nji ýylda amerikala rewanş almak başartdy.


07.05.2024 11:54
11370

Jon Jons Aleks Pereýrany çagyrýar: «Bu söweş UFC-de iň uly waka bolar»

Agyr agramda UFC-niň çempiony Jon Jons ýarym agyr agram derejesinde guşagyň eýesi Braziliýadan Aleks Pereýra bilen duşuşmak isleýär. Bu barada ol sosial sahypasynda mälim etdi diýip, "Çempionat" habar berýär. «Stipe...

01.05.2024 10:54
21396

UFC-den BKFC-ä: Konor Makgregor iň uly ýumruk urşy ligasynyň egindeş eýesi boldy

Iki agram derejesinde UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor açyk ýumrukda uruş boýunça promouşen Bare Knuckle Fighting Championship-iň (BKFC) egindeş eýesi boldy. Bu barada Los-Anjelesde (ABŞ) geçirilen BKFC ýaryşynda...

18.04.2024 11:03
17441

Mahaçew UFC-niň altyn ellikde söweşjek ilkinji söweşijisi bolar

70 kg çenli agram derejesinde UFC-niň häzirki çempiony russiýaly Islam Mahaçew UFC 302 ýaryşynda amerikaly Dastin Porýe bilen söweşde altyn ellikli çykyş eder. Ol promouşeniň taryhynda söweşi altyn reňkli ellikde...

16.04.2024 20:01
14811

Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň reýtinginde birinji orna çykdy

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) ermenistanly söweşijisi Arman Sarukýan ýeňil agramda UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde birinji orny eýeledi. Täzelenen reýting promouşeniň saýtynda ýerleşdirildi...