UEFA Ýewro – 2024-iň resmi aýdymyny hödürledi

  • 12.05.2024 16:12
  • 7677
UEFA Ýewro – 2024-iň resmi aýdymyny hödürledi

Italiýanyň “Meduza” elektron triosy, “Grammy” baýragyna dalaşgär amerikan pop-rok topary “OneRepublic” we germaniýaly aýdymçy Leony 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň resmi aýdymyny hödürlediler. Bu barada UEFA-nyň saýtynda habar berilýär.

Aýdym “Fire” (“O:t”) diýlip atlandyrylýar.
Janköýerler bu aýdymy 14-nji iýulda Berlindäki Olimpiýa stadionynda geçiriljek Ýewro – 2024-iň finaly başlamazdan ozal üç artistiň janly ýerine ýetirmeginde diňläp bilerler.

“Futbol we aýdym-saz adamlary birleşdirip bilýär. Men Ýewro – 1996 barada oýlanamda, kellämde “Futbol öýe gaýdyp gelýär” aýdymy ýaňlanýar. Biz Ýewro – 2024-de Ýewropanyň köpdürlüligini bellemek we bitewilik duýgusyny güýçlendirmek isleýäris. Gowy sport we owadan aýdym-saz bize “Fire” aýdymy bilen tomsy duýmaga kömek eder” – diýip, Ýewro – 2024-üň ýaryş müdiri we Germaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki kapitany Filipp Lam belledi.

Ýewro – 2024 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda geçiriler.

Ýewro-2024-iň resmi aýdymyny Aydym.com portalyndan ýükläp alyp bilersiňiz.


düýn 18:02
4800

Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar

Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar, kitap “Erkinlik. Ýatlamalar 1954-2021” adyny alar. Bu barada “Pan Macmillan” amerikan neşirýatyna salgylanyp, The Guardian habar berýär. Memuarlar...

08.05.2024 22:25
6415

Xiaomi futbol janköýerleri üçin smartfon anons etdi

Xiaomi kompaniýasy Redmi Note 13 Pro+ World Champions Edition smartfonynyň çäkli çykyşyny anons etdi. Argentinanyň Futbol Assosiasiýasy (AFA) bilen hyzmatdaşlykda döredilen täze gurluş özboluşly dizaýny we kolleksion...

02.04.2024 14:38
13062

Adidas Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçelerinde 44-lük belgini gadagan edýär

Adidas kompaniýasy Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçeleri sargyt edilende janköýerlere 44-lük oýun belgisini saýlamagy gadagan etmek kararyna geldi. Bu barada Sport Bild habar berýär. Bu milli ýygyndynyň...

16.03.2024 14:00
2898

ÝUNESKO Berliniň tehnosyny medeni mirasyň sanawyna goşdy

Berliniň tehnosy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu barada ÝUNESKO-nyň komissiýasy habar berdi. Berliniň tehno-sahnasyny ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak haýyşy bilen 2022-nji we 2023-nji ýyllarda...