Hindistan ýarym geçirijileriň global bazaryna çykdy

  • 09.05.2024 15:29
  • 5633
Hindistan ýarym geçirijileriň global bazaryna çykdy

Hindistanyň Tata Electronics öndürijisi ýarym geçirijileriň global bazaryna çykdy. Bu barada The Economic Times ýazýar.

Kompaniýa ABŞ-dan, Ýaponiýadan we birnäçe Ýewropa ýurtlaryndan hyzmatdaşlar bilen bilelikde öndürilen mikroshemalaryň çäkli toplumyny eksporta iberdi.

“Ýarym geçirijiler telekommunikasiýa we elektromobiller ýaly pudaklarda giňden ulanylýar. Eger biz bu segmentlerde ulanylýan çipleriň işlenip taýýarlanmagyna we öndürilmegine ünsi jemlesek, Hindistan mikroshemalar pudagynda dünýä lideri bolup, olary eksporta iberip biler” – diýip, respublikanyň aragatnaşyk, elektronika we sanly tehnologiýalar ministri Aşwini Waýşnawa belledi.

Çipleriň käbir modelleri heniz synag tapgyrynda. Söwda önümçiligi 2027-nji ýyla meýilleşdirilýär. Ýarym geçirijiler Hindistanyň Gujarat ştatynda Tata Electronics bilen Micron Technology kompaniýasynyň bilelikdäki  zadowynda çykarylar.


18.04.2024 17:51
21210

Hindistan ilat sany boýunça dünýäde birinji orny eýeledi

Hindistan ilat sany boýunça dünýäde birinji orny eýeledi. Ol häzir 1,442 mlrd adam diýlip hasaplanýar. Ikinji orunda 1,425 mlrd ýaşaýjy bilen Hytaý ýerleşýär. Bu barada BMG-niň Ilat gaznasynyň (UNFPA) hasabatyna...

07.03.2024 10:25
18435

Türkmenistanyň ýaşlar wekiliýeti Hindistana bardy

Türkmenistanyň ýaşlar wekiliýeti beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan deň-duşlary bilen Hindistanyň Hökümeti tarapyndan taýýarlanylan giň gerimli çärelere gatnaşmak üçin Hindistana bardylar. Bu barada ORIENT...

20.02.2024 22:35
4722

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

16.02.2024 14:36
4258

Raşid Meredow Hindistanyň ilçisinden ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi

15-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Madhumita Bhagatdan ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi. Türkmenistanyň DIM...