2024-nji ýylda global IT çykdajylary 5 trln dollardan geçer

  • 06.05.2024 22:43
  • 2631
2024-nji ýylda global IT çykdajylary 5 trln dollardan geçer

2024-nji ýylda dünýäde maglumat tehnologiýalary üçin çykdajylar 5,06 trln dollardan geçer. Bu barada ABŞ-dan Gartner gözleg kompaniýasyna salgylanyp, “Kommersant” gazeti habar berýär.

Geçen ýyl IT üçin global çykdajylar 3,8% ýokarlanyp, takmynan, 4,7 trln dollara ýetdi. Bilermenleriň hasaplamalary boýunça, şu ýyl şeýle çykdajylar 8% ýokarlanyp, 5,06 trln dollara ýeter. Çykdajylaryň köp bölegi aragatnaşyk hyzmatlarynyň paýyna düşer, ol 1,6 trln dollar bolar. Ikinji orunda IT hyzmatlary bolup, olar üçin çykdajylar 1,5 trln dollar bolar. Üçünji orunda 1 trln dollardan gowrak çykdajy bilen programma üpjünçiligi ýerleşýär. Maglumat tehnologiýalary pudagyna degişli bolan gurluşlar üçin global çykdajylar 688 mlrd dollara çenli artar. Maglumatlary işleýiş merkezleri üçin çykdajylar 260 mlrd dollara barabar bolar.

şu gün 13:15
189

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

şu gün 07:42
3520

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6837

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
7792

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...