Türkmen filmi "Farabi Film Festival-ynyň" baýragyna mynasyp boldy

  • 04.05.2024 21:12
  • 7616
Türkmen filmi "Farabi Film Festival-ynyň" baýragyna mynasyp boldy

Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň ýaş režissýory Isgendermuhammet Annamuhamedowyň surata düşüren “Dutaryň owazy” çeper filmi 29-30-njy aprelde Farabi film festiwalynda emin agzalarynyň ýörite baýragyna mynasyp boldy.

Festiwalyň Gran-pri baýragyna Gyrgyzystandan Saadat Kazakbaýewiň "Alagaraňkylyklardaky jaň" filmi mynasyp boldy.
Festiwal Gazagystanyň Al-Farabi milli uniwersitetiniň 90 ýyllygy mynasybetli TÜRKSOÝ halkara guramasy bilen bilelikde geçirildi.
"Dutaryň owazy" filmi festiwalda kino muşdaklara görkezildi. Film kino muşdaklarda uly täsir galdyrdy.
“Dutaryň owazy” filmi kino tomaşaçylara türkmen halkynyň saz sungaty babatda maglumat almaga giň mümkinçilik döretdi.
Mundan ozal, bu film Belarusda geçirilen “Listapad” we türki dünýäsiniň “Gorkut ata” kinofestiwallarynda görkezildi.
Mälim bolşy ýaly, türki dünýäsiniň “Gorkut ata” kinofestiwaly üstümizdäki ýylda Türkmenistanda geçiriler.


şu gün 11:58
10

Spilberg 2026-njy ýylda “özboluşly waka baý filmi” çykarar

The Hollywood Reporter-yň habar bermegine görä, režissýor Stiwen Spilbergiň (“Şindleriň sanawy”, “Hatarçy Raýany halas etmek”) heniz at goýulmadyk täze filmi 2026-njy ýylyň 15-nji maýynda kinoteatrlara çykar. Filmiň...

düýn 23:27
4215

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Hindi söýgüsi» sahna oýny goýuldy

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar...

düýn 23:06
3945

“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi. “Türkmenistan: Altyn asyr”...

düýn 16:28
7437

Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet sirki şowhunly şüweleň maksatnamasyny taýýarlady. Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri hem-de «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary...