“Oppengeýmer” filmi Universal studiýasyna 200 mln dollardan gowrak arassa girdeji getirdi

  • 03.05.2024 10:32
  • 4069
“Oppengeýmer” filmi Universal studiýasyna 200 mln dollardan gowrak arassa girdeji getirdi

Deadline neşiri häzirki wagtda Kristofer Nolanyň iň soňky filmi bolan “Oppengeýmeriň” maliýe görkezijilerini çap etdi. Ygtybarly çeşmeleriň esasynda žurnalistler “Oskar” baýragyny alan filmiň takmynan çykdajylaryny we girdejilerini hasapladylar. Maglumatlar 2023-nji ýylyň ahyryna çenli ýagdaýa esaslanýar diýip, championat.com habar berýär.

Şeýlelikde, Universal Pictures filmiň üsti bilen, takmynan, 722 mln dollar gazandy – bu mukdara kinoteatrlardaky prokat (takmynan, 422 mln dollar), filmiň fiziki nusgalarynyň Blu-Ray-daky satuwy (130 mln dollar) we onlaýn-kinoteatrlarda we telewideniýede görkezmelerden tölegler (170 mln dollar) girýär. Şol bir wagtyň özünde, film üçin çykdajylar 520 mln dollara barabar – bu mukdara önümçilik (100 mln dollar) we marketing (170 mln dollar) býujetleri, surata düşüriji toparyň gonorarlary (175 mln dollar) we beýleki çykdajylar (75 mln dollar) girdi.
Ahyrky netijede, Universal Pictures, takmynan, 202 mln dollar baýady – bu mukdar täze fiziki nusgalaryň satyn alynmagy, striminglerde we telewideniýelerde tomaşalar arkaly artmagyny dowam etdirýär. Şeýle görkezijiler bilen “Oppengeýmer” 2023-nji ýylyň iň girdejili filmleriniň sanawynda bäşinji orny eýeleýär, film “Wonkadan”, “Galaktikanyň sakçylary 3-den” we “Freddi bilen bäş gijeden” öňe geçýär.


düýn 16:34
3783

Li Jon-je “Kalmar oýnunyň” ikinji möwsüminiň çykjak senesini aýtdy

Günorta Koreýanyň “Kalmar oýny” serialynyň täze epizodlarynyň premýerasy 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Netflix striming hyzmatynda bolar. Ikinji möwsümiň çykjak senesini filmiň ýyldyzy Li Jon-je aýtdy. “Ikinji möwsüm...

düýn 07:29
9049

“Ýoldaky jaý”: UFC-niň öňki söweşijisiniň başdan geçirmeleri dowam eder

Amazon Prime Video hyzmaty “Ýoldaky jaý” filminiň dowamynyň üstünde işleýändigini resmi taýdan mälim etdi. 2023-nji ýylyň remeýkinde baş keşbi ýerine ýetiren Jeýk Jillenhol hem Elwud Daltonyň obrazyna gaýdyp geler...

16.05.2024 14:21
9867

“Mortal Kombat 2” filmi 2025-nji ýylyň oktýabrynda çykar

“Variety” neşiriniň maglumatlaryna görä, “Mortal Kombat 2” filmi 2025-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda prokata çykar. Filmiň režissýory hökmünde 2021-nji ýylda çykan birinji bölümi surata düşüren Saýmon Makkuoýd çykyş...

14.05.2024 15:35
3618

“Truman şüweleňi” we “Öli şahyrlaryň jemgyýeti” filmleriniň döredijisi abraýly “Altyn ýolbars” baýragyny alar

Awstraliýaly režissýor Piter Uir 81-nji Wenesiýa film festiwalynda abraýly “Altyn ýolbars” baýragyny alar. Bu barada abraýly film festiwalynyň resmi web sahypasyna salgylanýan Variety habar berýär. Kinematografiýa...