iPhone 16-nyň dört modeliniň hemmesiniň dizaýny aýan edildi

  • 30.04.2024 18:58
  • 18602
 iPhone 16-nyň dört modeliniň hemmesiniň dizaýny aýan edildi

Hytaýly insaýder Ice Universe iPhone 16-nyň dört modeliniň ählisiniň suratlaryny çap etdi. Maket bolmagy mümkin suratlarda smartfonlar dürli taraplardan görkezilýär diýip, IXBT habar berýär.

Maglumatlara görä, iPhone 16 we iPhone 16 Plus degişlilikde 6,1 we 6,7 dýuýmlyk ekranlary alarlar. Bu modelleriň kamera bölüminiň dizaýny iPhone 15 Pro-nyňkydan we iPhone 15 Pro Max-yňkydan tapawutlanar.
iPhone 16 Pro-nyň we iPhone 16 Pro Max-yň ölçegleri 6,3 we 6,9 dýuým bolar. Daşyndan bu modeller öňküleri bilen birmeňzeş bolar.

Apple-iň täze iPhone 16-ny 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda hödürlemegine garaşylýar.
Ice Universe Apple-iň önümleri barada ygtybarly maglumat çeşmesi hökmünde abraý gazandy. Ol şarlawuk ekranly smartfonlaryň trendi, iPhone X-yň “kesigi”, Dynamic Island kese kesikli we 14 megapiksel şekilli datçikli iPhone 14-iň täze dizaýnyny ilkinji bolup dogry habar berdi.


düýn 13:26
4246

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

16.05.2024 07:12
10214

iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

Apple-iň täze flagmanlary bolan iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max kamerasynyň düýpli täzelenmelerini alar. 9To5Mac-yň žurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ol ykjam fotosurata alyş bazaryndaky iň gowularyň...

15.05.2024 11:52
6006

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...

13.05.2024 10:49
6349

Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar. Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty...