Oleg Kononenko 2024-nji ýylda ilkinji gezek açyk kosmosa çykdy

  • 29.04.2024 14:19
  • 6526
Oleg Kononenko 2024-nji ýylda ilkinji gezek açyk kosmosa çykdy

25-nji aprelde "Roskosmosyň" kosmonawty, Türkmenistanyň Garymany Oleg Kononenko we onuň kärdeşi Nikolaý Çub şu ýylda ilkinji gezek açyk kosmosa çykmak boýunça meýilnamany möhletinden öň tamamladylar diýip, TASS habar berýär.

Bu 2024-nji ýylda russiýaly kosmonawtlaryň ilkinji gezek açyk kosmosa çykyşy boldy. Halkara kosmos stansiýasynyň daşynda ilki meýilleşdirilen 6 sagat 36 minuda derek, kosmonawtlar ähli işi 4 sagat 36 minutda ýerine ýetirmegi başardylar.
Kononenko we Çub Halkara kosmos bekediniň çäklerinden çykany bäri doly açylmadyk radiolokatory iş ýagdaýyna getirdiler, şeýle hem «Poisk» modulynda ylmy synaglary geçirmek üçin enjamlary oturtdylar, «Nauka» modulynyň ýüzünden stansiýanyň materiallarynyň durnuklylygyny öwrenmek üçin nusgalary aldylar. 
Açyk kosmosa çykyşyň ýaýlyma berlişi "Roskosmos" döwlet korporasiýasynyň You-Tube kanalynda berildi.
Oleg Kononenko Türkmenistanda doguldy, çagalygy we ýaşlyk ýyllary Türkmenabat şäherinde geçdi. 2019-njy ýylda ol Türkmenistanyň Gahrymany adyny aldy.


şu gün 01:11
2376

Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

17-nji maýda Aşgabatda Köpetdagyň eteginde bina edilen “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumy ulanmaga berildi. Seýilgähiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Açylyş...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...

16.05.2024 13:17
3377

Haly önümleriniň bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

Halyçy gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen “Türkmen halysy – milli buýsanjymyz” atly haly önümleriniň sergi bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy. Bäsleşigiň jemleýji döwlet...

16.05.2024 12:34
3895

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...