Tim Szyu WBA-nyň wagtlaýyn guşagyny almak üçin Wýorjil Ortis bilen duşuşar

  • 27.04.2024 22:41
  • 7573
Tim Szyu WBA-nyň wagtlaýyn guşagyny almak üçin Wýorjil Ortis bilen duşuşar

Awstraliýaly boksçy Tim Szyu (23-1) Sebastýan Fundoradan ýeňlenden soň, özüni dikeltmäge mümkinçilik aldy. WBA oňa ýeňilmezek amerikaly Wýorjil Ortis-kiçi (20-0) bilen söweş gurap berer. Söweş 3-nji awgustda bolar we kiçi orta agramda WBA-nyň wagtlaýyn guşagyny almak ugrundaky söweş bolar diýip, “Çempionat” habar berýär.

Bu söweşiň ýeňijisi häzirki wagtda Terens Kroufordyň eýeleýän adyna hökmany bäsdeş bolar. Şeýle-de bolsa, Jermell Çarlo hem guşak üçin mümkinçiliklerini saklaýar.
Soňky söweşinde Szyunyň Sebastian Fundoradan ýeňlendigini ýatladýarys. Ortis bolsa soňky söweşinde Fredrik Lousony ýeňipdi.
Duşuşygyň gyzgalaňly bolmagyna garaşylýar, sebäbi boksçylaryň ikisi-de nokaut urmakda meşhurdyr. Şeýlelikde, Tim Szyu 23 ýeňşiniň 17-sini nokaut bilen gazandy, Ortis bolsa 20 söweşde 20 garşydaşynyň hemmesini hem nokauta goýberdi.


şu gün 13:30
6734

Usik agram derejesine garamazdan The Ring-iň iň gowy boksçylar reýtinginde birinji orny eýeledi

“The Ring” žurnalynyň garaýşy boýunça, ukrainaly boksçy, super agyr agramda absolýut dünýä çempiony Aleksandr Usik dünýäniň iň gowy boksçylarynyň reýtinginde agram derejesine garamazdan (P4P) birinji orna çykdy...

şu gün 13:07
5318

Türkmenistandan üç boksçy Olimpiýa oýunlaryna ýollanma almak ugrunda Bangkokda ýaryşa çykýar

Türkmenistandan üç türgen şu gün, 25-nji maýda Bangkokda başlaýan boks boýunça 2-nji Bütindünýä Olimpiýa saýlama ýaryşlaryna gatnaşar. Tailandyň paýtagtyndaky ýaryş 133 ýurtdan 579 boksçyny ýygnar, olar 2024-nji...

21.05.2024 12:24
17480

Aleksandr Usik absolýut dünýä çempiony adyny ýitirer

Professional boksda birbada birnäçe abraýly gurama bolup, olaryň her biri öz dünýä çempiony guşagyny berýär. Haçan-da boksçy ähli möhüm wersiýalar boýunça çempion bolanda, ol absolýut diýlip atlandyrylýar. Ýakynda...

20.05.2024 19:50
14279

Repçi Dreýk Fýuriniň Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565 müň dollardan mahrum boldy

Kanadaly repçi, bäş “Grammy” baýragynyň eýesi Dreýk britaniýaly Taýson Fýuriniň super agyr agramda boks boýunça absolýut dünýä çempiony ady üçin göreşde ukrainaly Aleksandr Usikden üstün çykmagyna bil baglap, 565...