Bütindünýä fotografiýa guramasy fotograflaryň arasynda bäsleşigiň netijelerini yglan etdi

 • 26.04.2024 12:31
 • 14605
Bütindünýä fotografiýa guramasy fotograflaryň arasynda bäsleşigiň netijelerini yglan etdi

Bütindünýä fotografiýa guramasy Sony World Photography Awards 2024 professional bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdi. Bäsleşigiň BAŞ BAÝRAGYNY Grenlandiýada aýallary sterillemek baradaky dokumental taslamasy üçin fransiýaly fotosuratçy Žýulett Pawi aldy. Bu barada “Moýa planeta” elektron neşiri habar berýär.

“Ýylyň açyk fotosuratçysy” baýragyna Şotlandiýada Aýyň dogan wagty we dronlaryň yşygynda düşürilen meşhur Storr dagynyň suraty üçin Liam Men eýe boldy.
“Ýylyň ýaşlar fotosuratçysy” nominasiýasynda ýeňiji Deniel Mýurreý Angliýanyň Nýukweý şäherindäki ýalňyz sýorferi surata düşürdi.

Beýleki nominasiýalarda ýeňijiler şulardan ybarat:

 • “Portretler”: “Kaka we ogul” seriýasy üçin Waleriý Poştarow (Bolgariýa).
 • “Ýabany tebigat we haýwanat dünýäsi”: kerebiň suraty üçin Ýewa Berler (Gresiýa).
 • “Daşky gurşaw”: Meksikanyň ýerli ýaşaýjylarynyň balarylar bilen suraty üçin Mae Elipe (Fransiýa).
 • “Peýzaž”: Gazagystanyň uzak bir ýerinde surata düşürilen “Gurban berilýän zolak” üçin Eddo Hartmann.
 • “Binagärlik we dizaýn”: Filippinlerdäki ata-baba öýleri baradaky taslama üçin Şiwon Doran (Irlandiýa).
 • “Portfolio”: “Portretler we peýzažlar” seriýasy üçin Horhe Monako (Argentina).
 • “Sport”: gyşky sýorfing baradaky “Sowuk Gün” seriýasy üçin Tomas Merot (Islandiýa).
 • “Döredijilik”: “Müňlerçe kesik” seriýasy üçin Sujata Setia (Beýik Britaniýa).

Aýratyn baýraga – “Fotografiýa goşan goşandy üçin” baýragyna 50 ýyl karýerasynyň dowamynda döredilen ak-gara eserleri üçin dünýä belli fotosuratçy Sebastýao Salgado mynasyp boldy.
Bäsleşigiň iň gowy eserleriniň sergisi 2024-nji ýylyň 6-njy maýyna çenli Somerset House-da baryp görmek üçin açyk bolar.


09.05.2024 15:34
11239

Sony täze Xperia flagman smartfonyny tanyşdyrjak senesini aýtdy

Sony täze Xperia flagmanynyň tanyşdyrylyş senesini resmi taýdan yglan etdi, ol 15-nji maýda görkeziler. Çäre Sony-niň YouTube kanalynda göni ýaýlymda görkeziler diýip, IXBT habar berýär. Tanyşdyryş dabarasynda...

24.03.2024 18:01
7580

Sony iň gowy oýun çykaryjylaryň ilkinji onlugyna goşulmady

Metacritic syn beriş saýty 2023-nji ýylyň iň gowy oýun çykaryjylarynyň sanawyny hödürledi. Wideo oýunlary çykaryjylaryň arasynda lider Ýaponiýanyň Capcom kompaniýasy boldy. Kompaniýa öz oýunlarynyň ýokary baha...

20.03.2024 15:11
3416

Sony Pictures Esports World Cup kibersport ýaryşy barada dokumental serial çykarar

Sony we Esports World Cup köp ýyllyk hyzmatdaşlygy ýola goýjakdyklaryny yglan etdiler. Hyzmatdaşlygyň çäginde Sony şu tomus ilkinji gezek Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljek global kibersport ýaryşynda...

17.03.2024 11:48
12168

Sony World Photography Awards 2024 bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Eminler 400 müň suratdan iň gowularyny saýladylar

Bütindünýä Fotografiýa Guramasy (World Photography Organisation) dünýäde iň abraýly surat bäsleşikleriniň biri bolan “Sony World Photography Awards 2024” bäsleşiginiň netijesini jemledi. Bu ýyl oňa 220-den gowrak...