HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

  • 19.04.2024 15:24
  • 4072
HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

Režissýor Kwentin Tarantino karýerasynda onunjy, ähtimal, iň soňky bolup biljek “Kino tankytçysy” («Кинокритик») filmini surata düşürmezlik kararyna geldi. Bu barada “Deadline”, “The Hollywood Reporter” we “Variety” ýaly abraýly neşirler habar berýärler.

Kino synçysy barada gürrüň berýän filmiň wakasy 1977-nji ýylda Kaliforniýada ýaýbaňlanýar. Tarantino eýýäm ssenariýany ýazdy we baş keşbe Bred Pitti çagyrdy – ol öň režissýoryň “Günlerde bir gün Golliwudda” («Однажды… в Голливуде») filminde surata düşdi we munuň üçin aktýorlyk karýerasynda häzirlikçe ýeke-täk “Oskara” mynasyp boldy.
“Kino tankytçysynyň” surata düşürilişi şu ýylyň awgust aýynda başlamalydy.
Filmiň ýatyrylmagynyň sebäbi habar berilmeýär. “Deadline” neşiriniň çeşmeleri Tarantinonyň pikirini üýtgedendigini, “Variety” neşiriniň çeşmeleri bolsa režissýoryň ssenariýalary täzeden ýazmak ýa-da taslamany haýsydyr bir görnüşde dowam etdirmek islemändigini habar berýärler. Munuň deregine ol täze zat bilen meşgullanmagy meýilleşdirýär.
Öň, Tarantino karýerasynda 10 sany doly metražly film surata düşürmekçidigini we 60 ýaşlarynda pensiýa çykmakçydygyny aýtdy (2023-nji ýylda 60 ýaşyny doldurdy). Eger “Billi öldürmegiň” («Убить Билла») iki bölümini bir film hasap etseň, “Kino tankytçysy” filmi onuň karýerasynda onunjy kinosy bolup bilerdi.
Belläp geçsek, bu Tarantinonyň filmi ilkinji gezek ýatyryşy däl. 2014-nji ýylda ol “Ýigrenji sekizligiň” («Омерзительная восьмёрка») ssenariýasy internet toruna düşenden soň, filmiň çykyşyny soňa goýdy.
2019-njy ýylda Tarantino Paramount üçin “Ýyldyz ýoly” («Звездный путь») filmini surata düşürmekden hem ýüz öwürdi. Režissýor ony “has uly göwrümli” hasaplady.


şu gün 09:54
650

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...

düýn 22:19
3324

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

düýn 18:25
2943

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...

16.06.2024 11:48
5060

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...