Lanzante atelýesiniň özboluşly MakLaren Senna-sy auksiona çykdy

  • 16.04.2024 12:00
  • 8451
Lanzante atelýesiniň özboluşly MakLaren Senna-sy auksiona çykdy

Auto.ru habarlar gullugynyň habar bermegine görä, RM Sotheby's auksionynda Lanzante iňlis týuning-atelýesi tarapyndan üýtgedilen MakLaren Senna GTR superkarynyň özboluşly nusgasy satuwa çykarylar.

Bu awtoulag 2020-nji ýylda Le-Mane-niň 24 sagatlyk ýaryşynda MakLaren F1 GTR-niň ýeňşiniň 25 ýyllygy mynasybetli döredilen LM25 taslamasynyň bir bölegidir. Bu awtoulaglaryň jemi ýedisi öndürildi, ýöne trek Senna GTR - ýeke-täk görnüşdir.
Superkar, bol karbon korpusyny, ýörite tigir diskalaryny we çempion F1 GTR-den ylhamlanan daşky görnüşi, şol bir beden reňkini, başlangyç sanyny we 1995-nji ýyldaky ýaryş elementlerini öz içine alýar.Salonynda ýaryş üçin gaýyş kemerleri bolan karbon oturgyçlary we MakLaren F1 GTR-iň böleklerine meňzeş täze dest bar. Týunerler superkaryň agramyny 41 kg azaltmagy başardy, kuwwat birligi bolsa 825 at güýçli 4 litrlik V8 - üýtgewsiz galdy.
Zawodyň çykaran MakLaren Senna GTR-i diňe trek üçin niýetlenen, ýöne Lanzante oňa Angliýanyň jemgyýetçilik ýollary üçin sertifikat bermegi başardy. Bu nusganyň geçen ýoly bary-ýogy 1731 km.
Superkaryň 1,4 milliondan 1,6 million ýewro aralygyndaky bahadan satylmagyna garaşylýar.

şu gün 16:54
5

Xpeng Huitian-yň uçýan awtoulagy Pekinde ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Hytaýyň halkara ykdysady we söwda ýarmarkasynda Xpeng Huitian-iň uçýan Voyager X2 awtoulagynyň ilkinji uçurylyşy boldy. Bu pes belentlikden uçýan uçaryň, şol sanda uçýan ulagyň, Pekiniň Dasin halkara howa menziliniň...

şu gün 14:40
2028

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

şu gün 14:25
1533

Lexus Aston Martin we Mersedes-AMG bilen bäsleşjek V8 superkaryny çykarmaga taýynlanýar

Lexus Aston Martin Vantage we Mersedes-Benz AMG GT bilen bäsleşjek täze V8 bilen işleýän superkary çykarmagy meýilleşdirýär diýip, ITHome habar berýär. Bu awtoulag rowaýata öwrülen LFA-nyň ruhy mirasdüşeri bolar...

şu gün 13:33
1618

Täze nesil BMW M5 görkezildi. Model 26-njy iýunda çykar

BMW 26-njy iýunda täze nesil BMW M5-iň dünýä boýunça ilkinji görkezilişini geçirer. BMW M-iň dizaýn boýunça müdiri Maýkl Skalli bu maglumatlary tassyklady diýip, Autohome habar berýär. Kompaniýa umumy kuwwaty 718...