UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

 • 14.04.2024 21:23
 • 15350
UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş sungatyny söýüjileriň ýadynda galjak ýaryşyň netijesini hödürleýär.

Agşamyň esasy söweşinde Aleks Pereýra birinji raundda Jamal Hilli nokauta gidirdi we ýarym agyr agramda çempion titulyny gorady. 
Ýeňil agramda dalaşgärler söweşinde Arman Sarukýan eks-çempion Çarlz Oliweýradan üstün çykdy. Maks Holloueý bäşinji raundda Jastin Getjini nokauta gidirip, promouşeniň “iň howply” söweşijisi titulyny – BMF guşagyny gazandy. Biz bu barada has jikme-jik habar berdik.
Zenanlar söweşinde Weýli Çžan Sýaonan Ýandan üstün çykdy we minimal agramda guşagy saklady.
Ýaryşyň beýleki söweşleriniň netijeleri:

 • Irži Prohazka ikinji raundda tehniki nokaut bilen Aleksandr Rakiçi ýeňdi.
 • Aljameýn Sterling emin agzalarynyň biragyzdan karary bilen Kelwin Kattardan üstün çykdy.
 • Bo Nikal ikinji raundda demikdiriji usul bilen Kodi Brandeýji ýeňdi.
 • Kaýla Harrison ikinji raundda Holli Holmy demikdirdi.
 • Diego Lopes birinji raundda Sodik Ýusuffy tehniki nokauta gidirdi.
 • Renato Moýkano tehniki nokaut bilen Jalin Týorneri ýeňdi.
 • Jessika Andrade emin agzalarynyň tapawutly karary bilen Marina Rodrigesden üstün çykdy.
 • Bobbi Grin emin agzalarynyň biragyzdan karary bilen Jim Milleri ýeňdi.
 • Deýwison Figeýredu ikinji raundda Kodi Garbrandty demikdirdi.

Agşamyň iň gowy çykyşlary Maks Holloueý bilen Irži Prohazkanyň gatnaşmagynda geçirilen söweşler boldy. Şeýlelikde, Jastin Getji bilen Irži Prohazka 300 müň dollar möçberde bonus alarlar, Maks Holloueý bolsa iki nominasiýada gazanan ýeňşi üçin 600 müň dollar alar. 


şu gün 19:08
132

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

şu gün 09:28
22454

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

düýn 15:53
28234

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

14.06.2024 22:26
26738

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...