Hyundai Tucson L modeliniň iki sany täze görnüşini hödürlär

  • 10.04.2024 22:27
  • 3118
Hyundai Tucson L modeliniň iki sany täze görnüşini hödürlär

Meşhur krossoweriň süýndürilen täze Hyundai Tucson L görnüşiniň suratlary we aýratynlyklary Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň maglumatlar bazasynda çap edildi. IXBT.com-yň habar bermegine görä, awtoulag aprel aýynyň ahyrynda geçiriljek Pekin awtoulag sergisinde görkeziler.

Çap edilen maglumata görä, Hyundai Tucson L benzin we benzin-elektrik gibrid hereketlendirijileri bilen elýeterli bolar. Benzin görnüşi 147 kWt (200 at güýji) öndürýän 1,5 litrlik hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylar.
Gibrid görnüşinde 110,5 kWt (150 at güýji) bolan 2,0 litrlik benzinli hereketlendirijisi we güýji entek yglan edilmedik elektrik hereketlendirijisi bolar.
Täze Tucson L-iň uzynlygy 4670 mm, ini 1865 mm, beýikligi 1690 mm we teker bazasy 2755 mm.
Hyundai Tucson L-iň daşky görnüşi has uzyn göwrümi, birneme üýtgedilen radiator paneli we bamperleri bilen adaty görnüşinden tapawutlanýar. Tanyş farlary we gyýak şekilli yzky çyralary öňküligine galdyryldy. Gibrid wersiýasynda benzin görnüşinden tapawutlandyrýan degişli nyşan bar.


20.05.2024 13:24
7032

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT...

10.05.2024 13:15
5725

Hyundai awtoulaglarynyň käbir aýratynlyklaryny tölegli edip biler

Hyundai awtoulaglarynyň käbir aýratynlyklaryny abuna tölegli etmegi göz öňünde tutýar. Hususan-da, gürrüň oturgyçlary gyzdyryjylar ýaly opsiýalar hakda barýar diýip, IXBT habar berýär. Hyundai Connected Mobility...

06.05.2024 10:34
5058

Hyundai hereketlendirijide gysga utgaşma howpy zerarly 13,5 müň ulagyny yzyna çagyrýar

Hyundai kompaniýasy işlenen gazyň aýlawynyň (resirkulýasiýasynyň) klapanynyň defekti (EGR) sebäpli, 2024-nji ýylda çykan 13 müň 511 ulagyny yzyna çagyrýandygyny habar berdi. BorgWarner zawodynda toplum ýygnalanda...

21.04.2024 15:16
17927

Haýsy awtoulaglar 1 million km-den gowrak ýol geçip biler? 2,3 million km ýol geçen Toyota öňdeligi eýeleýär

HotCars portalynyň hünärmenleri degişli ideg edilende 483 müň kilometri geçmäge ukyply çydamly 20 awtoulagyň sanawyny düzdüler. Reýtingde 1983-1989-njy ýyllar aralygynda çykarylan, rekord 2,3 million km ýol geçen Toyota...