Gruziýanyň Mejlisiniň Başlygy Türkmenistana geler

  • 09.04.2024 06:51
  • 6576
Gruziýanyň Mejlisiniň Başlygy Türkmenistana geler

Gruziýanyň Mejlisiniň Başlygy Şalwa Papuaşwili Merkezi Aziýa döwletlerinde saparda bolar. Bu barada Gruziýanyň Parlamentiniň Metbugat gullugy habar berdi.

Bellenilişi ýaly, saparyň çäklerinde Papuaşwili Özbegistanda, Türkmenistanda we Gazagystanda bolar.
Gruziýanyň Mejlisiniň Başlygy Şalwa Papuaşwiliniň bu saparynda oňa ýurduň parlament wekiliýeti ýoldaşlyk edýär.
Gruzin parlamentiniň ýolbaşçysy Şalwa Papuaşwiliniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Merkezi Aziýa sapary 13-nji aprelde tamamlanar.


düýn 07:19
4832

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

düýn 07:15
1823

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

12.06.2024 12:21
5896

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

12.06.2024 12:16
8225

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...