Stiw Jobsuň ulagjaýyndan başlanyp, pudagyň liderligine çenli: Apple 48 ýaşady

  • 02.04.2024 12:45
  • 7288
Stiw Jobsuň ulagjaýyndan başlanyp, pudagyň liderligine çenli: Apple 48 ýaşady

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Apple-iň döredilenine 48 ýyl doldy. Stiw Jobsuň ýönekeýje ulagjaýyndan işini ugrukdyryp başlan kompaniýa häzirki wagtda dünýäde iň täsirli we täzelikçi kompaniýalaryň birine öwrüldi.

Öz taryhynyň dowamynda Apple 1984-nji ýylda ilkinji Macintosh-y çykmak bilen, personal kompýuter pudagynda öwrülişik döretdi. 2007-nji ýylda täze ülňüleri kesgitleýän we tutuş bir pudagy döreden iPhone-yň peýda bolmagy netijesinde  ykjam enjamlar bazarynda bir öwrülişik boldy.
Bu günki gün Apple diňe bir Mac kompýuterlerini we iPhone smartfonlaryny hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem iPad planşetlerini, Apple Watch akylly sagatlaryny, AirPods simsiz gulaklyklaryny we başga-da köp zatlary çykarýar. Ýaňy-ýakynda kompaniýa ýene bir öwrülişikli enjamy - Apple Vision Pro garyşyk hakykat gulaklygyny hödürledi.
Kompaniýanyň App Store, Apple Music, iCloud ýaly hyzmatlary bütin dünýäde meşhurdyr.


04.04.2024 06:23
8476

Samsung Apple-den öňe geçip, smartfon bazarynda öňdebaryjy ornuna dolanyp geldi

Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi  hasaplanýan Samsung 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri ilkinji gezek smartfon satuwynda öňdebaryjy boldy diýip, Business Korea habar berýär. Counterpoint Research-yň we Hana...

01.04.2024 23:42
4048

Apple Samsung sebäpli OLED ekranly iPad Pro-nyň çykjak senesini yza süýşürmeli boldy

Täze nesil Apple iPad Pro planşetleriniň önümçiliginiň kesilmeginiň sebäbi belli boldy. Bu barada SamMobile habar berdi. Abraýly çeşmeler ozal Apple kompaniýasynyň mart aýynyň ahyryna täze nesil planşetini hödürlejekdigini...

30.03.2024 23:47
7069

Apple iPhone üçin Samsung displeýlerini gymmat hasaplaýar. Kompaniýa başga hyzmatdaşyň gözleginde

Samsung Display Apple kompaniýasyna iPhone SE 4 üçin her biri 30 dollar bahada paneller bilen üpjün etmegi teklip etdi. Ýöne Apple bu bahany örän gymmat hasaplap, teklipden ýüz öwürdi. Bu barada gizmochina salgylanyp...

29.03.2024 21:11
3039

Ýewropa Komissiýasy Alphabet, Apple, Meta kompaniýalaryna garşy derňew işine başlady

Ýewropa Komissiýasy ÝB-niň sanly bazarlar baradaky kanunynyň, ähtimal, bozulmagy sebäpli Alphabet, Apple we Meta kompaniýalaryna garşy ilkinji derňew işine başlady. Bu barada ÝK-nyň metbugat gullugyna salgylanyp...