Boksçy Maýk Taýson gulak şekilinde süýji çykardy

  • 01.04.2024 15:53
  • 19902
Boksçy Maýk Taýson gulak şekilinde süýji çykardy

Boksçy Maýk Taýsonyň gulak şekilindäki süýjüleri Nýu-Ýorkdaky dükanlarda satylyp başlandy. Bu barada New York Post habar berýär.

Marmeladyň şekili öňki boksçynyň 1997-nji ýylda Ewander Holifild bilen bolan söweşini ýada salýar, şonda Taýson garşydaşynyň gulagynyň bir bölegini dişlänligi üçin diskwalifikasiýa edilipdi.
Süýjüler «Maýk dişleýär» brendi bilen satylýar. Süýjüler blogger Jeýk Pol bilen söweşiň öňüsyrasynda çykaryldy. 57 ýaşly Taýson 2024-nji ýylyň 20-nji iýulynda boks meýdançasyna gaýdyp geler.


15.04.2024 15:30
11471

Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

Türki ýurtlary WBC Amateur TURKSOY ady bilen täze boks ýaryşyny döretdiler. Ilkinji çempion guşaklary ugrunda 2024-nji ýylyň güýzünde Türkestanda (Gazagystan) 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda göreşiler...

31.03.2024 15:51
22850

Tim Szýu karýerasynda ilkinji ýeňlişine sezewar bolup, iki çempionlyk guşagyny ýitirdi

Tim Szýu professional karýerasynda ilkinji ýeňlişine sezewar boldy. Las-Wegasda ol amerikaly Sebastýan Fundoradan emin agzalarynyň tapawutly karary bilen ýeňildi. Birinji orta agramda WBO we WBC çempion titullary...

21.03.2024 06:22
9899

Tim Szýunyň garşydaşy üýtgedi: WBO-nyň dünýä çempiony Sebastýan Fundora bilen söweşer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasyna görä birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) erkin tituly üçin amerikaly Sebastýan Fundora bilen söweşer. Bu barada...

15.03.2024 10:07
7854

Horhe Maswidal bilen Neýt Dias boks düzgünleri boýunça söweşer

UFC-niň öňki söweşijisi Horhe Maswidal bilen MMA-nyň meşhur amerikaly söweşijisi Neýt Dias boks düzgünleri boýunça söweşer. Bu barada belli insaýder we žurnalist Ariel Helwani habar berdi diýip, championat.com belleýär...