Tim Szýu karýerasynda ilkinji ýeňlişine sezewar bolup, iki çempionlyk guşagyny ýitirdi

  • 31.03.2024 15:51
  • 23276
Tim Szýu karýerasynda ilkinji ýeňlişine sezewar bolup, iki çempionlyk guşagyny ýitirdi

Tim Szýu professional karýerasynda ilkinji ýeňlişine sezewar boldy. Las-Wegasda ol amerikaly Sebastýan Fundoradan emin agzalarynyň tapawutly karary bilen ýeňildi.

Birinji orta agramda WBO we WBC çempion titullary ugrunda söweş doly 12 raund dowam etdi. Szýu WBO guşagyny gorap bilmedi, Fundora bolsa erkin WBC titulyny gazanmakdan daşary 29 ýaşly Szýuny ilkinji ýeňlişe sezewar etdi.
26 ýaşly Fundora üçin bu ýeňiş professional karýerasynda 21-nji boldy, onuň bir ýeňlişi we bir deňme-deňligi bar. Ilkibaşda Szýu Kit Turman bilen söweşmelidi, ýöne ol şikes aldy. Şol sebäpli Fundora söweşden 12 gün öň onuň ýerine geçdi.


10.06.2024 20:54
9362

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

09.06.2024 15:08
24144

Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär. Boks...

03.06.2024 15:47
18474

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8315

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...