Apple iPhone üçin Samsung displeýlerini gymmat hasaplaýar. Kompaniýa başga hyzmatdaşyň gözleginde

  • 30.03.2024 23:47
  • 7069
Apple iPhone üçin Samsung displeýlerini gymmat hasaplaýar. Kompaniýa başga hyzmatdaşyň gözleginde

Samsung Display Apple kompaniýasyna iPhone SE 4 üçin her biri 30 dollar bahada paneller bilen üpjün etmegi teklip etdi. Ýöne Apple bu bahany örän gymmat hasaplap, teklipden ýüz öwürdi. Bu barada gizmochina salgylanyp, ixbt.com habar berýär.

Netijede, Samsung gepleşik prosesinden çykdy. Habar berlişi ýaly, kupertinoly kompaniýa bir panel üçin 25 dollar bahada has tygşytly wariant gözleýär. Şol bir wagtyň özünde, Apple displeý önümçiliginde zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hytaýyň BOE öndürijisi bilen gepleşik geçirýär. Displeýleriň iň gymmat smartfon komponentleriniň biridigini göz öňünde tutsaň, kompaniýanyň arzan iPhone SE hatary üçin çykdajylaryny tygşytlamak islegi düşnüklidir.
Mundan başga-da, iPhone SE 4-üň Face ID, kämilleşdirilen 48 Mp esasy kamera we has çalt platforma bilen üpjün edilmegine garaşylýar. Muňa garamazdan, displeý üpjün edijisiniň üýtgemegi önümçilik tertibine ýa-da gurluşyň ahyrky ownuk söwda bahasyna täsir edip biler.
Gürrüňlere görä, kompaniýa 2025-nji ýylda 15 mln iPhone SE 4 smartfonyny çykarmagy meýilleşdirýär.


12.04.2024 12:06
3259

ABŞ Samsung-a subsidiýa görnüşinde 6,6 milliard dollar berer

ABŞ-nyň Söwda ministrligi Samsung Electronics kompaniýasyna 6,6 milliard dollar subsidiýa berer diýip, Reýter agentligine salgylanýan iXBT.com habar berýär. Bu serişdeler Tehas ştatynyň Teýlor şäherinde dört desgany...

07.04.2024 15:48
3279

Samsung 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde girdejisiniň on esse ösendigini hasaba aldy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde amal girdejisiniň on esse ýokarlanandygyny habar berdi. Kompaniýanyň baha bermegine görä, girdejisi geçen ýylyň degişli döwri...

04.04.2024 06:23
8476

Samsung Apple-den öňe geçip, smartfon bazarynda öňdebaryjy ornuna dolanyp geldi

Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi  hasaplanýan Samsung 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri ilkinji gezek smartfon satuwynda öňdebaryjy boldy diýip, Business Korea habar berýär. Counterpoint Research-yň we Hana...

02.04.2024 12:45
7292

Stiw Jobsuň ulagjaýyndan başlanyp, pudagyň liderligine çenli: Apple 48 ýaşady

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Apple-iň döredilenine 48 ýyl doldy. Stiw Jobsuň ýönekeýje ulagjaýyndan işini ugrukdyryp başlan kompaniýa häzirki wagtda dünýäde iň täsirli we täzelikçi kompaniýalaryň birine öwrüldi...