Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy myhmançylykda Eýrandan ýeňildi

  • 22.03.2024 17:23
  • 23296
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy myhmançylykda Eýrandan ýeňildi

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty - 2026-nyň ikinji saýlama tapgyrynyň 3-nji tapgyr duşuşygynda Eýrandan ýeňildi. Tähranda "Azady" stadionynda geçirilen duşuşyk 5:0 hasabynda tamamlandy.

Eýranyň düzüminde "Persepolisiň" goragçysy Hosseýn Kanaani dubl etdi (10-njy we 48-nji minutlar). Bir goldan "Romanyň" hüjümçisi Serdar Azmun (13), "Rostowyň" ýarymgoragçysy Mohammad Mohebi (56) we "Sepahanyň" goragçysy Omid Nurafkan (90+2) geçirdi.
"E" toparda ugurdaş duşuşykda Özbegistanyň milli ýygyndysy myhmançylykda 2:0 hasabynda Gonkongdan üstün çykdy.
Türkmenistanyň milli ýygyndysy Dünýä çempionaty 2026-nyň üç sany saýlama tapgyr duşuşygyndan soň toparda üçünji orny eýeleýär. Birinji oýunda türkmen futbolçylary 1:3 hasabynda Özbegistandan ýeňildiler, ikinji oýunda Gonkong bilen 2:2 deňme-deň oýnadylar.
Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda jogap duşuşygy 26-njy martda Aşgabatda geçiriler.


şu gün 06:54
3052

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
4296

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
9176

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12639

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...