SARPALY awtoýag we tekerler dükanyndan söwda edip, holodilnik, telewizor, telefon... utup bolýar

  • 31.01.2024 18:15
  • 13801
SARPALY awtoýag we tekerler dükanyndan söwda edip, holodilnik, telewizor, telefon... utup bolýar

Gökdepe etrabynda ýerleşýän «Sarpaly» awtoýag we tekerler dükany müşderileri üçin sowgatly aksiýa yglan etdi. Dükandan 1000 manatlyk söwda eden her bir müşderä sowgatly bije çekdirilýär.

Sowgatlaryň hatarynda holodilnik, telewizor, telefonlar, tozan sorujy, mikro tolkunly peç, tefal ýaly ululy-kiçili sowgatlaryň birnäçe görnüşi bar.
«Sarpaly» dükanynda dürli awtoulag markalary üçin tekerler, awtoýaglar, kolodkalar, akkumulýatorlar, aksessuarlar, awtohimiýa serişdeleri, awtoçehollar, filtrler bar.
Dükan özünden söwda eden müşderileri üçin serwis hyzmatlaryny (ýag, teker, kolodka çalyşmak we ş.m.) amatly bahadan ýerine ýetirýär.
Dükanda wulkanizasiýa hyzmatlary hem bar.

Habarlaşmak üçin telefon:
+993 62 51-22-35
Salgysy: Gökdepe etrabynyň Akgoňur obasy.


20.02.2024 20:54
54016

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
28820

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121895

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7437

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...