Hytaýda ykjam telefonlaryň satuwy 2023-nji ýylda 6,5% ýokarlandy

  • 31.01.2024 15:12
  • 3103
Hytaýda ykjam telefonlaryň satuwy 2023-nji ýylda 6,5% ýokarlandy

2023-nji ýylda HHR-de ykjam telefonlaryň satuwy 6,5% ýokarlanyp, 289 mln birlik boldy. Bu barada ýurduň Senagat we maglumatlaşdyrma ministrliginiň Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary akademiýasy (CAICT) habar berdi diýip, interfax.ru belleýär.

Şol sanda täze nesil 5G aragatnaşyk toruny goldaýan telefonlaryň satuwy 11,9% ýokarlanyp, 240 mln birlik boldy.
Hytaý brendleri bazarda agdyklyk etmegini dowam etdirdi: ýerli öndürijileriň paýyna 231 mln telefon (1,1% ösüş) düşdi diýip, Sinhua agentligi belleýär. Geçen ýyl olar bazara 406 sany täze modeli çykardylar (5,5% ösüş).
Dekabr aýynda ýurtda umumy telefon üpjünçiligi 28,28 mln birlik boldy, bu 2022-nji ýylyň degişli aýy bilen deňeşdirilende, 1,5% köpdür.


04.02.2024 23:52
5597

Xiaomi dünýä bazaryna arzan Wi-Fi 7 routerini çykardy

Xiaomi dünýä bazaryna täze önümini - diýseň elýeterli Wi-Fi 7 router Xiaomi BE 3600-i hödürledi diýip, NotebookCheck.net salgylanýan Ferra habar berýär. Enjam Wi-Fi 7 goldawy arkaly ýokary we durnukly maglumat...

03.02.2024 00:58
5375

5-nji fewralda Aşgabatda Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçiriler

5-nji fewralda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçiriler. Dabara görülýän taýýarlyk işleri barada wise-premýer M.Mämmedowa...

02.02.2024 19:22
12008

Hytaýdan pensioner dünýäde wideo oýunlar bilen meşgullanýan iň garry bloger boldy

Hytaýly pensioner dünýäde wideo oýunlar bilen meşgullanýan iň garry bloger boldy. Bu barada UPI neşirine salgylanyp, gazeta.ru ýazýar. Internetde “Ýan baba” ady bilen tanalýan 88 ýaşly Ýan Binlin wideo oýunlar...

27.01.2024 16:01
3225

Apple 2023-nji ýylda ilkinji gezek Hytaýyň smartfon bazarynda lider boldy

Amerikan Apple Inc. 2023-nji ýylda Hytaýyň smartfon bazarynda öz paýyny bir ýyl ozalky 16,8%-den 17,3%-e çenli artdyryp, ilkinji gezek bazaryň lideri boldy. Bu barada interfax.ru belleýär. International Data Corporation...