2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil belli boldy

  • 30.01.2024 07:41
  • 10768
2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil belli boldy

JATO Dynamics we Car Industry Analysis kompaniýalary awtomobil bazarynyň seljermesiniň deslapky maglumatlaryny hödürlediler, oňa laýyklykda 2023-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtomobil Tesla Model Y boldy. 2023-nji ýylda tutuş dünýäde şeýle awtomobillerden jemi 1,32 mln sanysy satyldy diýip, championat.com belleýär.

2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, Tesla Model Y satuwynyň ösüşi 64% boldy, ýöne bu 2021-nji ýylyň görkezijisinden pesdir, şol ýyl satylan elektromobilleriň sany 91% artdy. Şeýle-de, Tesla Model Y Ýewropada we Hytaýda hem iň köp satylan awtomobil boldy. HHR-de şeýle awtomobillerden 456 müňden gowragy satyldy, bu bir ýyl ozalkydan 45% köpdür.
Ikinji orunda Toyota RAV4 ýerleşdi – 2023-nji ýylda bu awtomobil 1,07 mln gezek satyn alyndy. Liderleriň üçlügini ýapon markasynyň başga bir wekili – 1,01 mln birlik bilen Toyota Corolla jemleýär.
Seljerme dünýäniň dürli sebitlerinden, şol sanda ABŞ-dan we Kanadadan, Ýewropadan, Russiýadan we Hytaýdan maglumatlary jemledi. Gözlegçiler has jikme-jik we takyk maglumatlary soňrak neşir etmegi meýilleşdirýärler.


şu gün 13:28
7279

​ Toyota Corolla eýýäm 25 ýyl bäri dünýäde ykjam awtoulag satuwynyň sanawynda öňdebaryjydyr

Toyota Corolla 25 ýyl bäri satuwlar boýunça öňdebaryjy bolup, ykjam awtoulag bazarynda esasy ornuny saklamagyny dowam etdirýär diýip, Focus2Move habar berýär. 2023-nji ýylda bu modeliň 1,1 million nusgasy satyldy...

düýn 19:46
14239

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär. Reýtingde BYD 9-njy orna...

düýn 14:52
12417

Toyota tizligi geçiriş korobkasynyň näsazlyklary sebäpli 280 000 sany täze ulagy yzyna çagyrýar

Toyota awtomatiki geçiriş korobkasynyň näsazlyklary sebäpli 280 000 sany Tundra, Sequoia we Lexus LX 600 ýaly pikaplary we wnedorožnikleri yzyna çagyrýar. Awto.ru-nyň habar bermegine görä, bitarap ýagdaýa geçirilende...

24.02.2024 17:57
15605

Elektrikli awtoulaglar Mersedes-Benz-iň ynamyny ödemedi, kompaniýa içinden ýandyrylýan hereketlendirijili ulaglaryň hataryny giňeldýär

Mersedes-Benz elektrikli ulaglary baradaky meýilnamasyna düzediş girizip, satuwda 50 göterim paýy babatyndaky çaklamasyny bäş ýyl süýşürdi. 2030-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili ulaglaryň öz ornuny...