Kabulda elektrik beketleriniň döwrebaplaşdyrylmagy türkmen energiýasynyň importyny artdyrmaga mümkinçilik berer

  • 22.01.2024 15:08
  • 7104
Kabulda elektrik beketleriniň döwrebaplaşdyrylmagy türkmen energiýasynyň importyny artdyrmaga mümkinçilik berer

Owganystanyň Energetika we suw serişdeleri ministrligi Kabul şäheriniň golaýynda ýerleşýän elektrik beketlerini döwrebaplaşdyrmaga girişdi. Umumy bahasy 70 million dollara barabar bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi türkmen eleketrik energiýasynyň importyny 1 müň megawatta çenli artdyrmaga ýardam eder. Bu barada "TOLO" habarlar agentligi mälim edýär.

Bellenişi ýaly, geçirijiligi 500 kilowatt bolan elektrik geçirijisi Türkmenistana çenli uzaldylar. Munuň netijesinde 1 müň megawattlyk elektrik energiýasyny import etmäge mümkinçilik dörär. Şeýlelikde, elektrik üpjünçilik meseleleri oňyn çözüler diýip, ministrligiň ýolbaşçysy Abdul Latif Mansur belleýär.
Şeýle hem Owganystan durmuş maksatly desgalaryň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligini gowulandyrmak üçin öz elektrik desgalarynyň önümçiligini giňeltmegi göz öňünde tutýar. Munuň üçin goňşy döwlet daşary ýurtly taraplar bilen maýa goýum gepleşiklerini geçirýärler.


düýn 22:20
9857

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
20920

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
14303

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
5992

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...