Islam Mahaçew UFC-de indiki söweşiniň senesini mälim etdi

  • 12.01.2024 16:57
  • 22408
Islam Mahaçew UFC-de indiki söweşiniň senesini mälim etdi

Ýeňil agram derejesinde UFC-niň russiýaly çempiony Islam Mahaçew «X» sosial ulgamynda 8-nji iýunda geçiriljek indiki söweşinde amerikaly Jastin Getji bilen duşuşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy.

Şeýle hem Mahaçew noýabr aýynda Çarlz Oliweýra – Arman Sarukýan tutluşygynyň ýeňijisi bilen söweşjekdigini ýazdy. 2025-nji ýylyň fewral aýynda hem söweş geçirmek meýilleşdirilýär, ýöne garşydaş heniz kesgitlenmedi.
8-nji ýanwarda UFC-niň başlygy Dana Uaýt Oliweýra – Sarukýan tutluşygynyň ýeňijisiniň ýeňil agram derejesinde çempionlyk guşagy ugrunda bäsleşmäge mümkinçilik aljakdygyny aýtdy. Söweşijileriň ikisi-de ozal Mahaçewden ýeňilipdiler – Sarukýan  2019-njy ýylda eminleriň çözgüdi bilen, Oliweýra bolsa 2022-nji ýylda demikdiriji tilsim arkaly.
Getji dekabr aýynyň ahyrynda Mahaçew bilen söweşe taýýardygyny aýtdy.
35 ýaşly Getjiniň MMA-da 25 ýeňşi we dört ýeňlişi bar.


şu gün 11:10
18636

PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi...

düýn 18:27
11907

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

19.02.2024 23:13
11222

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...

19.02.2024 08:37
20623

Topuriýa Wolkanowskini nokaut bilen ýeňip, UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesindäki çempiony adyna eýe boldy

Asly gruzin ispan söweşijisi Iliýa Topuriýa Anahaým (Kaliforniýa, ABŞ) şäherinde geçirilen UFC 298 ýaryşynyň esasy söweşinde awstraliýaly Aleksandr Wolkanowskini ýeňdi. Söweş ikinji tapgyrda nokaut bilen tamamlandy...