12-nji ýanwarda Katarda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy-2024 başlaýar

  • 12.01.2024 14:48
  • 12203
12-nji ýanwarda Katarda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy-2024 başlaýar

2022-nji ýylda Katarda futbol boýunça dünýä çempionatlarynyň taryhynda çempionatyň iň bir ýatdan çykmajak jemleýji bölegi geçirildi. Indi bolsa bu ýurtda Aziýanyň kubogy geçirilýär.

Aziýaly toparlaryň arasynda ýaryş 12-nji ýanwardan 10-njy fewral aralygynda geçiriler.
Kubok ugrunda 24 milli ýygyndy, şol sanda Kataryň, Awstraliýanyň, Bahreýniň, Wýetnamyň, Gonkongyň, Hindistanyň, Indoneziýanyň, Iordaniýanyň, Yragyň, Hytaýyň, Gyrgyzystanyň, Liwanyň, Täjigistanyň, Taýlandyň, Malaýziýanyň, BAE-niň, Omanyň, Palestinanyň, Saud Arabystanynyň, Siriýanyň, Özbegistanyň, Günorta Koreýanyň we Ýaponiýanyň toparlary bäsleşer.
Bije atyşmak 2023-nji ýylyň maý aýynda geçirildi. Toparlar alty topara bölünýär. Bäsleşik dünýä çempionatynda ulanylan alty arenany hem goşmak bilen, sekiz stadionda geçiriler.
Guramaçylar ýaryşyň açylyş oýnunyň Katarda dynç güni - anna güni, jemleýji oýun bolsa, janköýerlere amatly bolar ýaly, hepdäniň dynç alyş günlerinde geçiriljekdigini bellediler.
Toparlaýyn oýunlary 12-25-nji ýanwar aralygynda geçirmek meýilleşdirilýär, 1/8 final oýunlary 28-31-nji ýanwarda, çärýek final oýunlary 2-nji we 3-nji fewralda, ýarym final oýunlary 6-njy we 7-nji fewralda geçiriler. Ýaryşyň finaly 10-njy fewralda bolar. Ýaryşyň guramaçylary üçünji ýer üçin oýun geçirmekden ýüz öwürdiler.


şu gün 07:09
3021

Hytaýda daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi

Çžeszýan welaýatynda Ýunkan şäherindäki daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi. Bu ýer syýahatçylaryň arasynda hem, ýerli ýaşaýjylaryň arasynda hem uly meşhurlyga eýedir. Bu ekstremal attraksionyň...

27.02.2024 15:00
23170

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

26.02.2024 14:13
10178

"Liwerpul" "Çelsini" ýeňip, onunjy gezek Liganyň Kubogyny eýeledi

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsi» toparyny ýeňdi. Duşuşyk Londondaky «Uembli» stadionynda geçirildi. Duşuşygyň esasy wagtynda ýeňijini kesgitlemek başartmady. «Liwerpul» goşmaça...

26.02.2024 13:40
15686

«Arkadag» FK Gyrgyzystanyň çempionyndan üstün çykdy

"Arkadag" futbol kluby BAE-de dowam edýän okuw türgenleşikleriniň barşynda ýoldaşlyk duşuşygynda Gyrgyzystanyň çempiony "Abdyş-Atadan" 2:1 hasabynda üstün çykdy. Täze möwsüme taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň...