Oliweýra – Sarukýan söweşiniň ýeňijisi Mahaçew bilen duşuşar

  • 08.01.2024 18:13
  • 14696
Oliweýra – Sarukýan söweşiniň ýeňijisi Mahaçew bilen duşuşar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) ýeňil agramda çempiony russiýaly Islam Mahaçew braziliýaly Çarlz Oliweýra bilen asly ermeni bolan russiýaly Arman Sarukýanyň arasyndaky söweşiň ýeňijisine garşy titul goragyny geçirer. Bu barada promouşeniň prezidenti Dana Uaýt X sosial ulgamyndaky akkauntynda habar berdi.

“UFC 300. Ýeňil agram reýtinginiň birinji belgisi Çarlz Oliweýra dördünji belgi Arman Sarukýan bilen dalaşgärler söweşinde duşuşar” – diýmek bilen, Uaýt titul söweşiniň tomusda geçiriljekdigini belledi.

UFC 300 ýaryşy 13-nji aprelde Las-Wegasda geçiriler.
34 ýaşly Oliweýranyň hasabynda 34 ýeňiş we 9 ýeňliş bar. 27 ýaşly Sarukýanyň hasabynda 21 ýeňiş we 3 ýeňliş bar. Mahaçew 2022-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri ýeňil agramda UFC-niň çempion guşagyny saklaýar. Şonda ol Oliweýradan agyryly usul bilen üstün çykdy.


şu gün 11:10
18636

PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi...

düýn 18:27
11907

Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek...

19.02.2024 23:13
11222

UFC 300 ýaryşynyň esasy söweşi resmi taýdan yglan edildi

UFC titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra bilen diwizionyň öňki çempiony Jamal Hilliň arasynda ýarym agyr agramda geçiriljek söweş 13-nji aprelde Las-Wegasdaky UFC 300 ýubileý ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Bu barada...

19.02.2024 08:37
20623

Topuriýa Wolkanowskini nokaut bilen ýeňip, UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesindäki çempiony adyna eýe boldy

Asly gruzin ispan söweşijisi Iliýa Topuriýa Anahaým (Kaliforniýa, ABŞ) şäherinde geçirilen UFC 298 ýaryşynyň esasy söweşinde awstraliýaly Aleksandr Wolkanowskini ýeňdi. Söweş ikinji tapgyrda nokaut bilen tamamlandy...