Honor kuwwatly prosessory we 120 Gs ekrany bolan X50 GT smartfonyny anons etdi

  • 07.01.2024 17:24
  • 3986
Honor kuwwatly prosessory we 120 Gs ekrany bolan X50 GT smartfonyny anons etdi

Honor sekiz ýadroly Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 prosessorly X50 GT smartfonyny anons etdi. Bu barada championat.com habar berýär. Gurluşyň bahasy 280 dollardan başlaýar. Ol iki reňkde satylýar: Magic Night Black (gara) we Silver Winged Ares (kümüşsöw).

Gajet 2652x1200 piksel durulykly 6,78 dýuým OLED displeýine eýe bolup, onuň iň ýokary ýagtylygy 1200 nite we kadr ýygylygy 120 Gs barabar. Şeýle-de, öndüriji smartfony IP53 standarty boýunça çyglylykdan we tozandan gorag bilen üpjün edipdir.
Bulardan başga-da, enjam 35 Wt çenli kuwwatly simli zarýad berşi göterýän 5800 mA/s sygymly akkumulýatora eýedir. Kompaniýa gurluşyň 12 sagatlyk awtonom işe ýaramlydygyny belleýär. Smartfonyň galyňlygy 7,98 mm, agramy 192 g.
Häzirki wagtda Honor X50 GT satyn almak üçin diňe Hytaýyň çäginde elýeterlidir. Onuň dünýä bazaryna çykjak senesi heniz belli däl.

düýn 23:59
1672

Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary ýangyn zolagyndan halas etmek baradaky dramada baş keşbi janlandyrarlar

“Ýitirilen awtobus” atly täze dramada Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary tokaý ýangyny zolagyndan halas eden gahrymanlaryň keşbini ýerine ýetirer. Film Kaliforniýada 2018-nji ýylda ştatyň taryhynda iň...

düýn 23:58
1200

“Sezar” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi. Ýylyň ýeňijisi “Aşak gaçyşyň  anatomiýasy” boldy

Fransiýanyň Kinematografiýa sungaty akademiýasy Sezar baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. 49-njy baýrak gowşurylyş dabarasy 24-nji fewralda Parižiň “Olimpiýa” teatrynda geçirildi diýip, Variety neşiri habar berýär...

düýn 09:53
6334

Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde...

düýn 09:52
19760

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...