Realme 24 Gb operatiw ýatly täze flagman smartfonyny tanyşdyrdy

  • 31.08.2023 11:39
  • 8923
Realme 24 Gb operatiw ýatly täze flagman smartfonyny tanyşdyrdy

«Realme» kompaniýasy Hytaýda güýçli gurluşy we tapawutlanýan dizaýny bolan «GT5» flagman smartfonyny tanyşdyrdy. Bu barada «Equal Leaks» Telegram kanaly habar berýär.

«Realme GT5» kameralaryň sag tarapynda, öňki görnüşleri bilen deňeşdireniňde has ulaldylan dury «penjiresi» bolan berk aýnaly arka panel bilen üpjün edildi. Onuň aňyrsynda çip bölümini we enjamyň beýleki gurluşlaryny, şeýle hem birnäçe elementlere bölünen yşyklandyryş ulgamyny görmek mümkindir. Ol gelýän jaňlar we duýduryşlar barada ulanyja habar bermäge ukyplydyr.
Täze smartfon «Snapdragon 8 Gen 2» flagman çipi, «LPDDR5X» standartly operatiw ýat we UFS 4.0 içki tiz maglumat saklaýjy bilen enjamlaşdyryldy. Smartfonda 20827 inedördül mm meýdany bolan sowadyş ulgamy we suratyň hiline jogap berýän «Pixelworks X7» displeýi üçin ýörite çip ýerleşdirilendir.
«Realme GT5» 144 Gs täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 1400 nit bolan 6,74 dýuýmlyk 1.5K durulykly (2772x1240) OLED ekrany bilen üpjün edildi. Şeýle hem 2160 Gs-lik ýokary ýygylykly giňlik-impuls modulýasiýasynyň we sensor gatlagynyň 2000 Gs çenli diskretizasiýa ýygylygynyň bardygy bellendi.
50 MP durulykdaky «Sony IMX890» smartfonynyň esasy kamerasy optiki stabilizasiýa (OIS) bilen enjamlaşdyrylandyr we 8 MP «IMX355» ultra giň burçly sensor hem-de 2 MP makromodul bilen üsti ýetirilendir. Selfi kamerasy 16 MP datçik bilen hödürlenýär.
Täze smartfon iki modifikasiýada çykar. Birinjisi 240Wt kuwwatlygy bolan zarýad beriji we 4600mAs sygymly akkumulýator bilen hödürlener, ikinjisi bolsa 150Wt zarýad kuwwatlygy bolan 5240mAs batareýa bilen enjamlaşdyrylar.
Beýleki aýratynlyklara Wi-Fi 7, NFC, Dolby Atmos goldawy bilen stereo dinamikler we Android 13 bilen işleýän öňünden gurnalan Realme UI 4.0 ulgamy girýär.

düýn 18:09
12224

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

düýn 16:24
1752

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

düýn 16:07
3580

Netflix repçi Xzibit bolmazdan “Pimp My Ride” telewizion şouwyny täzeden çykarýar

Netflix meşhur “Pimp My Ride” («Тачку на прокачку») gepleşiginiň täzeden çykarylýandygyny anons etdi. Indi şou “Resurrected Rides” («Воскресшие тачки») ady bilen çykar, repçi Xzibit-iň deregine bolsa alypbaryjy...

düýn 15:17
6510

Russiýada “Uruş we parahatçylyk” romany esasynda iki sany täze film surata düşüriler

“Rossiýa” teleýaýlymy “Kinopoisk” we Start onlaýn-kinoteatrlary bilen bilelikde Lew Tolstoýyň “Uruş we parahatçylyk” (“Война и мир”) romany esasynda köp seriýaly filmi surata düşürmegiň üstünde işläp başlady diýip...