Realme 24 Gb operatiw ýatly täze flagman smartfonyny tanyşdyrdy

  • 31.08.2023 11:39
  • 8616
Realme 24 Gb operatiw ýatly täze flagman smartfonyny tanyşdyrdy

«Realme» kompaniýasy Hytaýda güýçli gurluşy we tapawutlanýan dizaýny bolan «GT5» flagman smartfonyny tanyşdyrdy. Bu barada «Equal Leaks» Telegram kanaly habar berýär.

«Realme GT5» kameralaryň sag tarapynda, öňki görnüşleri bilen deňeşdireniňde has ulaldylan dury «penjiresi» bolan berk aýnaly arka panel bilen üpjün edildi. Onuň aňyrsynda çip bölümini we enjamyň beýleki gurluşlaryny, şeýle hem birnäçe elementlere bölünen yşyklandyryş ulgamyny görmek mümkindir. Ol gelýän jaňlar we duýduryşlar barada ulanyja habar bermäge ukyplydyr.
Täze smartfon «Snapdragon 8 Gen 2» flagman çipi, «LPDDR5X» standartly operatiw ýat we UFS 4.0 içki tiz maglumat saklaýjy bilen enjamlaşdyryldy. Smartfonda 20827 inedördül mm meýdany bolan sowadyş ulgamy we suratyň hiline jogap berýän «Pixelworks X7» displeýi üçin ýörite çip ýerleşdirilendir.
«Realme GT5» 144 Gs täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 1400 nit bolan 6,74 dýuýmlyk 1.5K durulykly (2772x1240) OLED ekrany bilen üpjün edildi. Şeýle hem 2160 Gs-lik ýokary ýygylykly giňlik-impuls modulýasiýasynyň we sensor gatlagynyň 2000 Gs çenli diskretizasiýa ýygylygynyň bardygy bellendi.
50 MP durulykdaky «Sony IMX890» smartfonynyň esasy kamerasy optiki stabilizasiýa (OIS) bilen enjamlaşdyrylandyr we 8 MP «IMX355» ultra giň burçly sensor hem-de 2 MP makromodul bilen üsti ýetirilendir. Selfi kamerasy 16 MP datçik bilen hödürlenýär.
Täze smartfon iki modifikasiýada çykar. Birinjisi 240Wt kuwwatlygy bolan zarýad beriji we 4600mAs sygymly akkumulýator bilen hödürlener, ikinjisi bolsa 150Wt zarýad kuwwatlygy bolan 5240mAs batareýa bilen enjamlaşdyrylar.
Beýleki aýratynlyklara Wi-Fi 7, NFC, Dolby Atmos goldawy bilen stereo dinamikler we Android 13 bilen işleýän öňünden gurnalan Realme UI 4.0 ulgamy girýär.

düýn 18:05
2239

«Çeburaşka 2» filminiň üstünde işlenilip başlandy

«Çeburaşka 2» filminiň üstünde işlenilip başlandy we ol 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda prokata çykar. Bu barada RIA Nowosti «Rossiýa» teleýaýlymynyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär. Režissýor Dmitriý...

düýn 17:24
11253

Samsung Galaxy seriýasyndan täze smartfonlary hödürledi

Malaýziýada Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi geçen ýyl çykan Galaxy A04 we Galaxy A04s smartfonlarynyň ornuna geljek täze Galaxy A05 we Galaxy A05s smartfonlaryny hödürledi. Täze smartfonlar brendiň...

düýn 17:11
14067

Alymlar 250 mln ýyldan Ýeriň ýaşaýyş üçin ýaramsyz boljakdygyny aýtdylar

Ýewropadan we ABŞ-dan halkara alymlar topary, takmynan, 250 mln ýyldan Ýeriň süýdemdirijileriň ýaşamagy üçin ýaramsyz boljakdygyny aýtdy. Munuň sebäbi ähli yklymlaryň birleşip, ýaşaýyş üçin ýaramsyz klimaty bolan...

düýn 17:10
4917

Huawei kompaniýasy Bluetooth-yň ornuny tutjak tehnologiýasyny hödürledi

Hytaýyň Huawei kompaniýasy gysga hereket radiusyna simsiz birleşmek üçin täze NearLink tehnologiýasyny işläp düzdi. Bu barada ferra.ru habar berýär. Innowasion önüm Wi-Fi bilen Bluetooth-yň artykmaçlyklarynyň birleşmesi...