Z Fold 5-iň ekrany dünýäde iň gowy ekran diýlip ykrar edildi

  • 30.08.2023 11:48
  • 11117
Z Fold 5-iň ekrany dünýäde iň gowy ekran diýlip ykrar edildi

«DxOMark» reýting guramasynyň hünärmenleri «Samsung Galaxy Z Fold5» eplenýän smartfonyň ekranyny synagdan geçirdiler we ony bazardaky iň gowusy diýip ykrar etdiler.

Synagyň netijelerine görä, smartfonyň ekrany 152 ball gazandy, şonuň esasynda hem «Galaxy Z Fold5» umumy reýtingde birinji orny eýeledi. Eplenýän «Google Pixel Fold» we «Honor Magic5 Pro» 151 ball bilen ikinji we üçünji orunlary paýlaşdylar.
Hünärmenler HDR10 fotmatyndaky wideokontent üçin reňk takyklygy we ýagtylygy, islendik yşyklandyryş şertlerinde gowy okalmagy we ekranyň akgnly işleýşi üçin «Galaxy Z Fold5-e» ýokary baha berdiler. Ekranyň kemçilikleriniň hatarynda Gün şöhlesinde ýokary ýagtylyk režiminiň görkezilýän surata tebigy däl görnüş bermegini, şeýle hem ekranyň eplenýän ýerinde göze ilip duran gasynyň bardygy bellenildi.
«Samsung Galaxy Z Fold5» iki displeý bilen üpjün edildi – 7,6 dýuýmlyk içki eplenýän ekran we 6,2 dýuýmlyk daşky ekran. Iki ýagdaýda-da 120 Gs täzeleniş tizligi bolan Dynamic AMOLED 2X matrisas ulanylýar.
Mundan başga-da, «Samsung Galaxy Z Flip5» eplenýän ykjam smartfon 149 ball toplap, «DxOMark-yň» sanawynda altynjy orny eýeledi.


düýn 17:24
11253

Samsung Galaxy seriýasyndan täze smartfonlary hödürledi

Malaýziýada Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi geçen ýyl çykan Galaxy A04 we Galaxy A04s smartfonlarynyň ornuna geljek täze Galaxy A05 we Galaxy A05s smartfonlaryny hödürledi. Täze smartfonlar brendiň...

23.09.2023 17:39
7800

Insaýder: Samsung Galaxy S23 FE-niň tanyşdyrylyşy oktýabr aýynda geçiriler

Insaýderi “Twitterde” Samsung Galaxy S23 FE gurluşynyň ilkinji resmi tizerini ýerleşdirdi. Ol reliziň senesini mälim etmeýär, ýöne görnüşi ýaly, smartfon eýýäm indiki aý tanyşdyrylar diýip, gagadget.com belleýär...

12.09.2023 15:08
11733

Samsung Note 10 smartfonlaryny goldamagyny bes etdi

«Samsung» 2019-njy ýylda çykan «Galaxy Note 10» flagman smartfonlaryny goldamagyny bes etdi. Bu barada SamMobile portaly habar berýär. Günorta Koreýaly korporasiýasy «Galaxy Note 10» enjamlaryny könelişen hasaplaýar...

10.09.2023 12:57
21239

«Samsung» dizaýner Tom Braun bilen bilelikde döreden lýuks smartfonyny görkezdi

«Samsung» meşhur dizaýner Tom Braun bilen bilelikde «Galaxy Z Fold 5» smartfonynyň we «Galaxy Watch 6» sagadynyň lýuks toplumyny tanyşdyrdy. Lýuks toplum çäkli möçberde, enjamlar üçin dürli esbaplary öz içine alýan...