Z Fold 5-iň ekrany dünýäde iň gowy ekran diýlip ykrar edildi

  • 30.08.2023 11:48
  • 11344
Z Fold 5-iň ekrany dünýäde iň gowy ekran diýlip ykrar edildi

«DxOMark» reýting guramasynyň hünärmenleri «Samsung Galaxy Z Fold5» eplenýän smartfonyň ekranyny synagdan geçirdiler we ony bazardaky iň gowusy diýip ykrar etdiler.

Synagyň netijelerine görä, smartfonyň ekrany 152 ball gazandy, şonuň esasynda hem «Galaxy Z Fold5» umumy reýtingde birinji orny eýeledi. Eplenýän «Google Pixel Fold» we «Honor Magic5 Pro» 151 ball bilen ikinji we üçünji orunlary paýlaşdylar.
Hünärmenler HDR10 fotmatyndaky wideokontent üçin reňk takyklygy we ýagtylygy, islendik yşyklandyryş şertlerinde gowy okalmagy we ekranyň akgnly işleýşi üçin «Galaxy Z Fold5-e» ýokary baha berdiler. Ekranyň kemçilikleriniň hatarynda Gün şöhlesinde ýokary ýagtylyk režiminiň görkezilýän surata tebigy däl görnüş bermegini, şeýle hem ekranyň eplenýän ýerinde göze ilip duran gasynyň bardygy bellenildi.
«Samsung Galaxy Z Fold5» iki displeý bilen üpjün edildi – 7,6 dýuýmlyk içki eplenýän ekran we 6,2 dýuýmlyk daşky ekran. Iki ýagdaýda-da 120 Gs täzeleniş tizligi bolan Dynamic AMOLED 2X matrisas ulanylýar.
Mundan başga-da, «Samsung Galaxy Z Flip5» eplenýän ykjam smartfon 149 ball toplap, «DxOMark-yň» sanawynda altynjy orny eýeledi.


09.06.2024 07:24
10223

Samsung Galaxy S25 Ultra: ilkinji maglumatlar täze flagmanyň çykjagyny tassyklaýar

Android Headlines-iň maglumatyna görä, Samsung flagman Galaxy S25 Ultra we Galaxy S25 seriýasyny resmi taýdan işläp düzmäge başlady. Smartfon IMEI maglumatlar bazasynda SM-S938U model belgisinde tapyldy, bu bolsa...

04.06.2024 13:45
8558

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

17.05.2024 13:26
7358

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

15.05.2024 11:52
6332

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...