Makgregor dekabrda Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi

  • 29.08.2023 17:00
  • 26701
Makgregor dekabrda Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi

Garyşyk söweş sungaty (MMA) boýunça irlandiýaly söweşiji Konor Makgregor 2023-nji ýylyň dekabrynda amerikaly Maýkl Çendler bilen tutluşjakdygyny yglan etdi. Bu barada türgen «X» (öňki Twitter) sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy.

Makgregor «UFC 296-nyň» esasy wakasy hökmünde Çendler bilen söweşini görkezýän «UFC Fight Pass-dan» skrinşot paýlaşdy. «UFC 296» ýaryşyny 17-nji dekabrda Las-Wegasda geçirmek meýilleşdirilýär.
21-nji awgustda 35 ýaşly irlandiýaly türgen 2023-nji ýylyň dekabrynda özüne söweşmegiň gadagan edilendiginden şikaýat etdi. Makgregor: «Munuň nähili şikes bolandygyny göz öňüne getiriň – men özümi ýaşamakdan üçin serişdelerden mahrum edilýän ýaly duýýaryn» diýip belledi. Ol söweş meýdançasyna çykmagyny kimiň gadagan edendigini aýtmady, bu ýerde gürrüň Amerikanyň dopinge garşy agentligi (USADA) hakynda gidýän bolmagy ähtimal. Irlandiýaly söweşiji Dastin Porýe bilen soňky söweşinde şikes alandan soň barlagda ýaramaz netije görkezdi. USADA-nyň düzgünlerine görä, Makgregor ýaryşa gaýdyp barmazdan ozal azyndan alty aý barlag döwründe bolmaly.
Makgregor UFC-niň ýeňil we ýarymýeňil agram derejesinde öňki çempionydyr. Irlandiýaly söweşijiniň 22 ýeňşi we alty ýeňlişi bar. 37 ýaşly Çendler bolsa professional karýerasynda 23 ýeňiş gazanyp, we 8 gezek ýeňildi.


24.09.2023 15:36
15376

UFC 296 ýaryşynda Toni Fergýusonyň garşydaşy belli boldy

UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt “Twitter” sahypasynda 16-njy dekabrda geçiriljek UFC 296 ýaryşynda amerikaly Toni Fergýuson bilen britaniýaly Peddi Pimblettiň arasynda söweş boljakdygyny habar berdi. Bu barada championat...

24.09.2023 15:34
21562

Hamzat Çimaýew Şwesiýanyň raýatlygyndan ýüz öwürdi, ol BAE-niň wekili hökmünde çykyş eder

UFC-niň söweşijisi Hamzat Çimaýew Şwesiýanyň raýatlygyndan ýüz öwürdi we indi ol Birleşen Arap Emirlikleri üçin  çykyş eder. Bu barada türgeniň menejeri Mahdi Şammasa salgylanyp, SVT teleýaýlymy habar berýär. 21...

23.09.2023 09:55
12267

UFC 296 ýaryşynyň esasy söweşi belli boldy

UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt 16-njy dekabrda ABŞ-da geçiriljek UFC ýaryşynyň esasy söweşine gatnaşyjylaryň atlaryny resmi taýdan yglan etdi. Las-Wegasda geçiriljek UFC 296 ýaryşynda çempion Leon Edwards bilen...

15.09.2023 17:36
22852

Uaýt UFC-niň WWE bilen resmi taýdan birleşendigini habar berdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) başlygy Deýna Uaýt guramanyň WWE amerikan restling-promouşeni bilen resmi taýdan birleşendigini habar berdi we muny sport taryhynda iň uly wakalaryň biri diýip atlandyrdy. Bu...