“Barbi” “Garri Potterden” öňe geçip, Warner Bros. kompaniýasynyň iň girdejili filmi boldy

 • 29.08.2023 15:14
 • 8776
“Barbi” “Garri Potterden” öňe geçip, Warner Bros. kompaniýasynyň iň girdejili filmi boldy

Nobatdaky uikendiň jemi boýunça “Barbi” ABŞ-da ýene 18,2 mln dollar ýygnap, sebitdäki girdeji ýygymyny 594 mln dollara ýetirdi. Demirgazyk Amerikanyň çäginden daşary filmiň girdejisi 745 mln dollardan geçip, onuň umumy görkezijisini 1,34 mlrd dollara ýetirdi. Bu barada championat.com habar berýär.

Şeýlelik bilen, “Barbi” Warner Bros. kompaniýasynyň taryhynda iň köp girdeji gazanan film boldy. Bu orny 12 ýyllap 1,31 mlrd dollar netije bilen “Garri Potter we Ölüm peşgeşi: Bölüm 2” filmi saklapdy. 2023-nji ýylyň görkezijileri barada aýdylanda, bu ýerde Greta Gerwigiň filmi diňe 1,35 mlrd dollar girdejili “Doganlar Super Mario” kartinasyndan yza galyp, ikinji orny eýeleýär.

Warner Bros. kompaniýasynyň taryhynda iň köp girdeji gazanan filmler:

 1. “Barbi” (2023) - $1,34 mlrd;
 2. “Garri Potter we Ölüm peşgeşi: Bölüm 2” (2011) - $1,31 mlrd;
 3. “Akwamen” (2018) - $1,14 mlrd;
 4. “Gara rysar: Legendanyň täzeden döreýşi” (2012) - $1,08 mlrd;
 5. “Joker” (2019) - $1,06 mlrd;
 6. “Hobbit: Garaşylmadyk syýahat” (2012) - $1,01 mlrd;
 7. “Gara rysar” (2008) - $998 mln;
 8. “Garri Potter we jadygöýüň daşy” (2001) - $965 mln;
 9. “Hobbit: Smaugyň çöllügi” (2013) - $959 mln;
 10. “Garri Potter we Ölüm peşgeşi: Bölüm 1” (2010) - $951 mln.
26.05.2024 20:34
6778

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...

23.05.2024 14:00
2964

Liwerpul bir hepdelik “Teýlor-Taun” bolar: şäher pop ýyldyzyň konsertlerine taýynlanýar

Teýlor Swiftiň ýakyn wagtda Liwerpulda boljak konsertleriniň hormatyna şäher adyny bir hepde "Teýlor-Taun" diýip üýtgeder diýip, BBC ýazýar Iýun aýynyň 8-14-i aralygynda aýdymçynyň dünýäniň dürli künjeginden gelen...

13.05.2024 16:54
22094

Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein we Lulus ýaly esasy egin-eşik kompaniýalary önümleriniň görnüşlerini köpeldip başladylar diýip, CNN habar berýär. Toý nysagynda täze ugruň ünsi gymmat we pajarly...

05.05.2024 14:46
3581

Meril Strip Kann festiwalynyň abraýly “Altyn palma şahasyny” alar

Amerikaly aktrisa, üç gezek “Oskar” baýragynyň eýesi Meril Strip 14-25-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann film festiwalynyň hormatly myhmany bolar. Film festiwalynyň açylyşy güni kino sungatyna goşan önjeýli...