Usik çempionlyk söweşinde tehniki nokaut bilen Dýubuany ýeňdi

  • 28.08.2023 12:04
  • 13800
Usik çempionlyk söweşinde tehniki nokaut bilen Dýubuany ýeňdi

Wroslawda (Polşa) boks agşamy gutardy, esasy söweşde WBA-nyň (Super), IBF-iň we WBO-nyň agyr agram derejeleriniň eýesi, ukrainaly Aleksandr Usik bilen onuň iňlis bäsdeşi Daniel Dýubua duşuşdy.

Usik dokuzynjy tapgyrda tehniki nokaut bilen ýeňiş gazandy.
Şeýlelikde, Usik professional ringde 21-nji ýeňşini gazandy. Dýubua hem öz gezeginde ikinji ýeňlişe sezewar boldy. Şeýle hem ol 19 ýeňiş gazandy. Ondan öň, 2020-nji ýylyň noýabr aýynda ilkinji ýeňlişe sezewar bolup, onunjy tapgyrda watandaşy Jo Joýsdan ýeňildi.
Usik ilkinji gezek 2022-nji ýylyň awgustyndan bäri, eminleriň aýratyn karary bilen dünýäniň iki gezek çempiony britaniýaly Entoni Joşua bilen geçirilen bäsleşikde ýeňiş gazanyp başlandygyny ýatladýarys.


düýn 16:22
14621

Türkmenistanly boksçy Hançžoudaky Aziýa oýunlarynda ikinji raunda çykdy

Hytaýyň Hançžou şäherinde geçirilýän XIX tomusky Aziýa oýunlarynda türkmen boksçysy Baýramdurdy Nurmuhammedow öz topary üçin ilkinji ýeňşi gazandy. Bu barada Orient ýurduň sportuň bu görnüşiniň Federasiýasyna salgylanyp...

26.09.2023 23:55
6029

WBC Alwares – Çarlo söweşiniň ýeňijisi üçin ýörite guşak berer

Bütindünýä boks geňeşi (WBC) meksikaly Saul Alwares (59-2-2, 39 KO) bilen amerikaly Jermell Çarlonyň (35-1-1, 19 KO) arasyndaky ikinji orta agramda (76,2 kg çenli) absolýut dünýä çempiony ady ugrundaky söweşiň...

26.09.2023 11:43
14625

Taýson Fýuriniň menejeri boksçynyň Saud Arabystanynda ýene bir tutluşyk geçirjekdigini yglan etdi

Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) agyr agram derejesiniň çempiony Taýson Fýuri şu ýylyň ahyrynda Saud Arabystanynda ýene bir tutluşyk geçirip biler. Britaniýaly boksçynyň menejeri Spenser Braun bu barada «The Fight...

05.09.2023 21:59
36888

Fýodor Ýemelýanenko Taýsona garşy göreşmek üçin gepleşikleri alyp barýar

Garyşyk söweş sungatynyň (MMA) söweşijisi Fýodor Ýemelýanenko absolýut dünýä çempiony, amerikaly Maýk Taýson bilen boks tutluşygy barada gepleşik geçirýär. Ýemelýanenkonyň topardaşy Wadim Nemkow bu barada TASS...